FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíStudiumPředměty

Sylaby oborových předmětů

Povinné předměty

Povinně volitelné přednášky ve specializaci

Nabídka volitelných předmětů pro studenty SIAS v LS 2015/2016

Volitelné přednášky vypisované v SIAS

Volitelné přednášky s iberoamerikanistickou tématikou na UK


Povinné předměty

Sylaby ke všem povinným předmětům ke stažení zde.Název předmětu

Rozsah

p- přednáška, s - seminář

Atestace

Zk - zkouška

Z - zápočet


Kredity


Přednášející


PP 1


Dějiny Latinské Ameriky – conquista


2p + 1s


Zk


4


doc. Markéta Křížová, Ph.D.


PP 2


Dějiny Latinské Ameriky – kolonie


2p + 1s


Zk


4


PhDr. Simona Binková, CSc.


PP 3Dějiny Latinské Ameriky –nezávislost2p + 1sZk4prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.


PP 4

Současná Latinská Amerika

2p + 1s

Zk

4

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.; PhDr. Radek Buben


PP 5


Geografie Latinské Ameriky


3p + 0s


Zk


4


doc. RNDr Bohumír Janský, CSc.


PP 6


Nativní kultury Střední Ameriky


2p + 1s


Zk


4


doc. Markéta Křížová, Ph.D.


PP 7


Nativní kultury Jižní Ameriky


2p + 1s


Zk


4


doc. Markéta Křížová, Ph.D.


PP 8Hispanoamerická literatura2p + 0sZk6prof. PhDr. Anna Housková, CSc.


PP 9

Španělský jazyk

0p + 4s

0p + 4s

Z

Zk

8


PhDr. Simona Binková, CSc.


PP 10


Hispanoamerické varianty španělštiny


2p + 0s


Zk


8


PhDr. Anna Mištinová


PP 11Úvod do iberoamerikanistiky2p + 1sZk4prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.PP 12


Prameny ke studiu iberoamerikanistiky


0p + 3s


Zk


4


PhDr. Simona Binková, CSc


PP 13


Historiografie


1p + 2s


Zk


4


doc. Markéta Křížová, Ph.D.


PP 14


Historiografie II


1p + 2s


Zk


4


doc. Markéta Křížová, Ph.D.


PP 15


Diplomový seminář I


2x 0p + 2s


Z


4


prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.


PP 16


Diplomový seminář II


2x 0p + 2s


Z4prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Celkem kreditů


74


Povinně volitelné předměty ve specializaci


SKUPINA 1 – Dějiny Latinské Ameriky

Sylaby k následujícím předmětům ke stažení zde.
Název předmětuRozsah


Atestace

Zk - zkouška

Z - zápočet


Kredity


PřednášejícíPVP1 1Seminář historický0p + 2sZk4doc. Markéta Křížová, Ph.D.PVP1 2Dějiny USA2p + 0sZk3prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.PVP1 3Dějiny Portugalska2p + 0sZk3PhDr. Simona Binková, CSc.PVP1 4Dějiny Brazilie2p + 0sZk3PhDr. Simona Binková, CSc.PVP1 5Dějiny Španělska2p + 0sZk3prof. dr. Josef Opatrný


Minimální počet kreditů10SKUPINA 2 – geografie Latinské Ameriky

Sylaby k následujícím předmětům ke stažení zde.

Název předmětuRozsahAtestace

Zk - zkouška

Z - zápočetKredityPřednášející


PVP2 1

Seminář geografický

0p + 2s

Z

2

RNDr. Eva Janská, Ph.D.


PVP2 2Geografie mezinárodní migrace a integrace cizinců2p + 0sZ2RNDr. Eva Janská, Ph.D.PVP2 3Reálie latinskoamerických zemí2p + 0sZk3prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.PVP2 4Politické systémy Latinské Ameriky2p + 0sZk3PhDr. Radek BubenMinimální počet kreditů7SKUPINA 3 - literární tradice a myšlení

Sylaby k následujícím předmětům ke stažení zde.


Název předmětu

Rozsah

Atestace

Zk - zkouška

Z - zápočet

Kredity

Přednášející


PVP3 1

Přehled dějin brazilské literatury


2p + 0s

Z

2

Šárka Grauová

PVP3 2


Filosofie španělské kultury


0p + 2s

Zk

6

Juan A. Sánchez

PVP3 3

Filosofie hispanoamerické kultury

2p + 0s

Zk

6

Anna Housková

PVP3 4

Seminář literární

0p + 2s

Zk

4

Dora Poláková

Nový sylabus

PVP3 5

Seminář jazykový

0p + 2s

Zk

8

Anna Mištinová

Minimální počet kreditů

17


Nabídka volitelných předmětů pro studenty SIAS v LS 2015/2016

  • Vznik, charakteristika a fungování portugalské říše v raném novověku (1415-1700): AIH520034 (Karel Staněk), středa 16.40-18.20, místnost 203 (Špork)

    Sylabus


  • Nevládní organizace a bezpečnost v Latinské Americe: od drogových kartelů k nadnárodním korporacím: AIH520035 (Tomáš Kristlík), čtvrtek 15.50-17.30, místnost 205 (Špork)

    Sylabus


  • Četba českých textů k lusobrazilské oblasti: AIH520036 (Simona Binková), pondělí 14.10-15.50, místnost 202 (Špork)

    Sylabus


  • The Ethics of Plunder: History, Heritage and Loot: AHSV10892 (Duncan McLean) čtvrtek 12.30-14.10, místnost 302A, hl. budova


Volitelné přednášky vypisované na SIASu


STUDENT NENÍ NIKTERAK OMEZOVÁN VE VÝBĚRU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Z CELÉ NABÍDKY UK


Volitelné přednášky se vypisují nepravidelně, v závislosti na možnostech vyučujících a doktorandů SIAS. Aktuální informace visí v Novinkách a v SIS.

Sylaby VP1 - VP5 ke stažení zde.


Název předmětu

Rozsah


Atestace


Kredity


Vyučující


Odkaz na SIS

Pozn.

Četba českých textů k lusobrazilské oblasti


0p + 2s

Z

2

PhDr. Simona Binková, CSc.


Otrokářství v Novém světě2p + 0sZ2doc. Markéta Křížová, Ph.D.Základy portugalštiny pro potřeby iberoamerikanistů0p + 2sZ2PhDr. Simona Binková, CScLatinská Amerika a Spojené státy2p + 0sZ2prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.Kubánská revoluce2p + 0sZ2prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.


Indiánské jazyky v Latinské Americe

PhDr. Vendula Hingarová, Ph.D.

Moodle

nebude otevřen (nejdříve 2013)

Úvod do nahuatlu

PhDr. Vendula Hingarová, Ph.D.

Sylabus

nebude otevřen (nejdříve 2013)

Nahuatl II.

PhDr. Vendula Hingarová, Ph.D.

Sylabus

nebude otevřen (nejdříve 2013)

Úvod do kečuánštiny

Mgr. Vlastimil Rataj

nebude otevřen

Latinidad in Hollywood "Latina/o Representation throughout the History of the Hollywood Cinema".

Z

3

Mgr. Zita Straková

Sylabus


Volitelné přednášky s iberoamerikanistickou tématikou na UK


Název předmětu

Vyučující

Místo výuky

Odkaz do SIS

Vyučován

Literární seminář

Mgr.Dora Poláková, Ph.D

LS 2012

Kečuánština pro lingvisty

Mgr. Vlastimil Rataj

Ústav lingvistiky, FF UK

Sylabus a rozvrh

ZS 2011,

otevřen opět v ZS 2012/2013

"Bolívarovská revoluce" ve Venezuele

PhDr. Radek Buben

Ústav politologie, FF UK

2012

Mgr. Zuzana M. Kostičová, Ph.D.

Ústav filosofie a reliognistiky, FF UK

Sylabus a rozvrh

ZS 2011

Government and Politics in Mexico


PhDr. et Mgr.

Kryštof Kozák, Ph.D.

Katedra amerických studií, FSV UK


Sylabus

ZS 2011

Historie I (Mexiko) - intenzivní kurz

Josefina Vázquez

Aurelio de los Reyes

SIAS

Program

ZS 2011