FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíZdroje a odkazyMexiko v českém výzkumu

Výzkum mexických reáliích v ČR

Český vědecký zájem o Mexiko se od 80. let 20. století profiluje jednak na poli historiografie – česko-mexických vztahů (viz ročníky a suplementa Ibero-Americana Pragensia, zvláště pak Opat rný, J. /ed./, 2010: Las relaciones checo mexicanas. 27a, Suplementum Ibero-Americana Pragensia. Praha, Karolinum, dále pak S. Binková a O. Kašpar), jednak ve studiu předkolumbovských kultur (viz práce M. Křížové, P. Štěpánka, K. Klápšťové, Č. Krátkého).

V posledních letech je patrný i zájem o analýzu politické profilace Mexika (viz nedávné publikace P. Měšťánkové a K. Kozáka) a pozornost se rovněž zaměřuje na současnou perspektivu indiánských populací (viz práce P. Máchy). Rozsah odborného zájmu o Mexiko dokládá katalog Národní knihovny, který registruje přes 200 publikací vydaných v češtině. Značný zájem je rovněž věnován mexické literatuře (nativní literatura: F. Vrhel a O. Kašpar; koloniální literatura: S. Binková a A. Berendová; moderní literatura: A. Housková). Rovněž stěžejní díla mexické literatury byla přeložena do češtiny (přehled překladů zpracovaný M. Uličným ve výše citovaném sborníku).


Citováno z Předmluvy publikace "Mexiko 200 - let nezávislosti" Hingarová, V. & S. Květinová (2010).

Z téže publikace pocházejí i následujích rozhovory se třemi význammějšími českými mexikanisty a iberoamerikanisty.

Rozhovory s českými mexikanisty

Josef Opatrný „Zklamané naděje a potřeba radikální proměny mexického státu" celý rozhovor zde (z léta 2010)

Anna Housková (Ústav romanistiky, FFUK) „Mexiko na mě působí jako země, na kterou si nejméně troufám.“ celý rozhovor zde

Pavel Štěpánek (Universita Palackého v Olomouci) Nesnadná cesta českého odborníka na umění Latinské Ameriky celý rozhovor zde

Rozhovor s Miguelem Leónem-Portillou - s držetelem čestného doktorátu University Karlovy


Miguel León-Portilla (UNAM)

Patří k nejznámějším mexickým odborníkům na indiánskou historii a filosofii, v rozhovoru vzpomíná na svou cestu do Prahy, kdy mu byl udělen čestný doktorát celý rozhovor zde.