FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíStředisko Akademický sborJosef Opatrný

Josef Opatrný

Odborný životopis

Publikace
Výzkum:

Zabývá se zejména problematikou dějinami Mexika a Kuby v 19. století, formováním moderních národů v Latinské Americe, politikou USA v Latinské Americe, obrazem Ameriky v české společnosti a českou emigrací na americký kontinent.


Vyučované kurzy:

Historie Latinské Ameriky a Španělska (19. století - 21. století)

Úvod do iberoamerikanistky

Historie Latinske Ameriky od nezávislosti do I. světové války

Diplomový seminář

Sylaby kurzů a další informace viz SIS


Odborný životopis:

Vzdělání:

1995 profesor, jmenován 1.5. 1995 v oboru obecných dějin se zaměřením na Latinskou Ameriku

1991 habilitace 3. 10. 1991 obecné dějiny

1978 Csc, historické vědy

1970 PhDr

1968-1971 FF UK, Středisko ibero-am. studií, interní aspirant

1963-1968 studium historie-čeština na FF UK Praha,

1963 maturita na SVVŠ Rakovník


Praxe od ukončení VŠ studia:

1995- dosud, FF UK, Středisko ibero-am. studií, profesor, vedoucí Střediska

1992-1995 FF UK, SIAS, docent, od 1990 vedoucí Střediska

1978-1992 FF UK, SIAS, vědecký pracovník, dějiny LA

1971-1978 FF UK, SIAS, odborný pracovník děj. LA

1968-1971 FF UK, Středisko ibero-am. studií, interní aspirant


Působení v zahraničí:

přednášky na letních školách, resp. krátkých přednáškových pobytech ve Španělsku (1995, 1998, 2000 Oviedo, 1997 Granada, 2002 Vigo), Mexiku (1995, 2000 Morelie, 1997 Querétaro), Francii (1996 Paříž) a Polsku (1998 Varšava).


Projekty:

2013 - 2014

Grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 7AMB13AR010. České země a Argentina: migrace a kulturní spolupráce (2013-2014) (řešitel Opatrný). 

2013 - 2016

Vnitřní výzkumný záměr  „Evropa a (versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální transfery a jejich důsledky“ (řešitel Opatrný), zařazen do projektu PRVOUK 12 „Historie v interdisciplinární perspektivě“

1995-7

grant Grantové agentury České republiky pod číslem 404/95/0195

1997-8

universitní grant 101/97/A-HN/FF

1998-2004

podíl na vědeckém záměru J13/98:112100004

2005-dosud

podíl na vědeckém záměru MSM 0021620824 

2003-2005

podíl na projektu La sociedad rural en Cuba: diversificación agrícola y formas de identidad, 1837-1937 (BHA2003-2687) španělského Ministerstva školství a kultury

2006-2008

podíl na projektu Memoria del azúcar: prácticas económicas, narrativas nacionales  y cultura en Cuba y Puerto Rico, 1791-1940 (HUM 2006-00908) španělského Ministerstva školství a kultury

2009 - doposud

podíl na výzkumném projektu  HAR2009-09844 financovaném el MICINN (Espa?a)


Členství v organizacích:

od 1987

členem Asociación de Historiadores Latinoamericanstas   Europeos -- Asociace evropských historiků-latinoamerikanistů   (AHILA)

1992-95

členem poradního výboru ročenky Cuban Studies (Pittsburgh)

od 1996

členem sboru asesorů časopisu Revista de Indias (Madrid)

1997-1999

člen mezinárodního poradního výboru časopisu Journal of Latin American Studies (Cambridge)

od 1997

členem poradního sboru časopisu Tiempos de América   (Universitat Jaume I, Španělsko)

od 1999

člen zahraničního poradního sboru časopisu Tzintzun (Morelie, Mexiko)

od 2002

člen redakční rady časopisu América en Debate (Morelie, México)

od 2003

člen zahraničního poradního sboru časopisu Revista de las Américas. Historia y presente (Castellón)

od 2005

člen mezinárodní vědecké rady časopisu Anales Americanistas (Oviedo)

od 2009

člen vědecké rady Národního muzeaPublikační činnost

 • 2014

  • Knižní tituly: 

   El Caribe hispanoparlante en las obras de sus historiadores (coord. Josef Opatrný) (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 35), Praha, Vydavatelství Karolinum 2014, ISBN 978-80-246-2437-2, str. 375  edice a úvodní poznámka na str. 9-10 


   Las relaciones checo-argentinas, (coord.) (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 37), Praha, Vydavatelství Karolinum 2014, ISBN 978-80-246-2183-8, str. 268  edice a úvodní poznámka na str. 7-9

  • Studie:

   „El contexto histórico de Breve historia de Cuba de Josef Polišenský“, in: El Caribe hispanoparlante en las obras de sus historiadores (coord.Josef Opatrný) (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 35), Praha, Vydavatelství Karolinum 2014, ISBN 978-80-246-2437-2, str. 61-70


   El esbozo de la historia de las relaciones checo-argentinas, in: Las relaciones checo-argentinas, (coord. Josef Opatrný) (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 37), Praha, Vydavatelství Karolinum 2014, ISBN 978-80-246-2183-8, str. 268


   Československo a Latinská Amerika 1945-1989:  zvláštní případ Dominikánské republiky, in: Pocta Skřivanovi


   Espada y los origenes de la cubanidad, in: Los tiempos de Espada: Vitoria y La Habana en la era de las revoluciones atlánticas, (dir.) Juan Bosco Amores Carredano, Bilbao: Universidad del País Vasco, 2014, ISBN 978-84-9860-966-0, 231-251.


   Občanská válka ve Španělsku jako trvající trauma španělské společnosti, in: PLAV, 2014/, č. 8, ISSN 1802-4734,  str.7-10. 

  • Recenze:


   George Ticknor: Diarios de viaje por España. Edición, traducción, estudio preliminar y notas de Antonio Martínez Ezpeleta, Zaragoza 2012, in: Iberoamericana. América Latina-España-Portugal, año XIII (2013), nueva época, diciembre de  2013, no.52, ISSN 1577-3388, 247-248.


   Jiří Chalupa, Argentina Chile Uruguay, 2. Vyd. Praha 2013, in: Historický obzor, r. 25, Leden-únor, 1-2, 2014, ISSN  1210-6097, str. 46


   José Antonio Piqueras: La Esclavitud en las Españas. Un lazo transatlántico. Madrid: Libros de Catarata 2012, in: Iberoamericana. América Latina-España-Portugal, año XIV (2014), nueva época, marzo de 2014, no.53, ISSN 1577-3388, 251-252.


   Stefan Rinke: Lateinamerika und die USA. Darmstadt: Wissenchaftliche Buchegesellschaft (Geschichte Kompakt) 2012,in: Iberoamericana. América Latina-España-Portugal, año XIV (2014), nueva época, marzo de 2014, no.53, ISSN 1577-3388, 273-274.


   Louis A. Pérez, Jr., The Structure of Cuban History. in: Iberoamericana. América Latina-España-Portugal, año XIV (2014), nueva época, septiembre de 2014, no.55, ISSN 1577-3388, 273-274.

  • Popularizace:

   Josef Opatrný, Pamatujte na Alamo. Od reality k mýtu a zase zpátky, Epocha, Praha 2014 ISBN  978-80-7425-212-9, str. 110


   Tak pravil náčelník Seatlle?, in:  Živá historie, duben 2014, ISSN 1802-2278, MK ČR E 17134, str. 58-62


   Boj o stát osamělé hvězdy, in: Živá historie, listopad 2014, ISSN 1802-2278, MK ČR E 17134, str. 19-23

 • 2013

  • Knižní tituly:

    

   Malá skvělá válka. Konflikt mezi Španělskem a USA 1898. Praha Epocha, 2013, ISBN 978-80-7425-186-3, str. 317 

  • Studie:


   Las Raíces de la política austriaca durante la Intervención francesa en México, In: Memorias del Simposio Internacional 5 de Mayo, Puebla, El colegio de Puebla 2013, ISBN 978-607-7676-35-5, str. 28-61, (str. 430, náklad 1000 exempl.)

    

   Tradice česko-brazilských vztahů, in: Brasil Plural. I. Kolokvium brazilských studií, Filosofická falukta University Karlovy, Praha 2013, ISBN 978-80-7308-489-9, str. 22-37.

    

   Czechoslovak-Latin American Relations 1945-1989: The Broader Context: in: Central European Journal of International and Security Studies, eISSN 7805-482x 1802-548x, str. 12-37

  • Studie:


   Las Raíces de la política austriaca durante la Intervención francesa en México, In: Memorias del Simposio Internacional 5 de Mayo, Puebla, El colegio de Puebla 2013, ISBN 978-607-7676-35-5, str. 28-61, (str. 430, náklad 1000 exempl.)

    

   Tradice česko-brazilských vztahů, in: Brasil Plural. I. Kolokvium brazilských studií, Filosofická falukta University Karlovy, Praha 2013, ISBN 978-80-7308-489-9, str. 22-37.

    

   Czechoslovak-Latin American Relations 1945-1989: The Broader Context: in: Central European Journal of International and Security Studies, eISSN 7805-482x 1802-548x, str. 12-37

  • Recenze:


   Jarek Nikolaus Korczynski: Macherosion im “Hinterhof”. Die USA und Lateinamerika in der Amtszeit von George W. Bush, Frankfurt/M 2011, in: Iberoamericana. América Latina-España-Portugal, año XIII (2013), nueva época, marzo de  2013, no.49, ISSN 1577-3388, 289-290.

    

   Christina Esser,Marieke Göttsch, Johanna Hartmann, Miriam Loschky, Sarah Wendle, Julia Wörtle (eds.), Kuba. 50 jahre zwischen Revolution, Reform – und Stillstand, Berlin 2011, in: Iberoamericana. América Latina-España-Portugal, año XIII (2013), nueva época, marzo de  2013, no.49, ISSN 1577-3388, 284-285.

    

   Markéta Křížová, Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století. Praha 2013, in: Historický obzor, r. 24, listopad-prosinec 11/12, 2013, ISSN  1210-6097, str. 286

  • Popularizace:

   Pocahontas, in: Živá historie, květen 2013, ISSN 1802-2278, MK ČR E 17134, str. 52-55.

 • 2012

  • Edice:

   Migraciones en el Caribe hispano (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 31), Praha, Vydavatelství Karolinum 2012, ISBN 978-80-246-2183-8, str. 222 edice a úvodní poznámka na str. 7-9

  • Studie:

   „La búsqueda de la mano de obra para la producción del azúcar en las primeras décadas del siglo XIX en Cuba“, in: Migraciones en el Caribe hispano (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 31), Praha, Vydavatelství Karolinum 2012, ISBN 978-80-246-2183-8, str. 65-79


   “Latinskoamerické revoluce poloviny dvacátého století”, In: Jana Kohnová, Barbora Holubová, ed. Dědictví materiální i dědictv í idejí, XXIV. letní škola historie: sborník přednášek, Praha: Universita Karlova v Praze- Pedagogická fakulta 2012, ISBN 978-80-7290-556-0, 92-101


   OPATRNÝ, Josef , “Cesta Haiti k nestabilitě”, in: Historie, politika a současný život na Haiti, Praha, CEVRO Institut 2012, ISBN 978-80-87125-20-5, str. 47-56

  • Recenze:

   Crespo Solana Ana y Gonzalez-Ripoll, M a. Dolores (coords.), Historia de las Antillas no hispanas, vol. 3 de la Historia de las Antillas, dir. por Consuelo Naranjo Orovio,Madrid 2011, in: Revista de Indias, 2012, vol. LXXII, no.254, ISSN 0034-8341, 251-253


   Hana Bortlová, Československo a Kuba v letech 1959-1962, In: Dějiny a současnost, 4, 2012, r. XXXIV, ISSN 0418-5129, str. 45.


   Jiří Chalupa, Dějiny Španělska v datech. Nakladatelství Libri, Praha 2011, in: Historický obzor, r. 23, červenec-.srpen 7/8, 2012, ISSN 1210-6097, str. 190


   Jochen Kemner, Dunkele Gestalten? Freie Farbige,in Santiago de Cuba (1850-1886), Berlin: LIT 2010, in: Iberoamericana. América Latina-Espa?a-Portugal, a?o XII (2012), nueva época, junio de 2012, no.46, ISSN 1577-3388, 296-298.


   Rolf Steininger: Die Kubakrise 1962. Dreizehn Taga am Atomaren Abgrund, München: Olzog 2011, in: Iberoamericana. América Latina-Espa?a-Portugal, a?o XII (2012), nueva época, junio de 2012, no.46, ISSN 1577-3388, 298-299.


   Guantánamo: An American History. By Jonathan M. Hansen, New York: Hill and Wang 2011, in: Journal of American Hisstory, 2012, 99, ISSN 0021-8723, 876-877


   OPATRNÝ, Josef , Manuel Hernández Gómez, El Sur dominicano (1680-1795), Santa Cruz de Tenerife 2008, in: Ibero-Americana Pragensia 43, 2012, ISSN 0536-2520, 223-224


   OPATRNÝ, Josef , Manuel Hernández Gómez, El primer teatrrod de La Habana. El Coliseo(1775-1793), Santa Cruz de Tenerife 2009, in. Ibero-Americana Pragensia 43, 2012, ISSN 0536-2520, 224-225.


   OPATRNÝ, Josef , Trabajo libre y coactivo en sociedades de plantación, ed. José Antonio Piqueras, Madrid 2009, in“ Ibero-Americana Pragensia 43, 2012, ISSN 0536-2520, 225-226


   OPATRNÝ, Josef , Más allá del azúcar. Política, diversificación y prácticas económicas en Cuba (1878-1930), Consulo Naranjo Orovio, Antonio Santamaría (coords), Madrid 2009, in. Ibero-Americana Pragensia 43, 2012, ISSN 0536-2520, 233-234


   OPATRNÝ, Josef, Emilio José Gallardo Saborido, El martillo y el espejo. Directrices de la política cultural cobana (1959-1976), Madrid 2009, in. Ibero-Americana Pragensia 43, 2012, ISSN 0536-2520,234-235


   OPATRNÝ, Josef , Cuba 2009, ed. Andrzej Dedmbicz, Warszawa 2009, in. Ibero-Americana Pragensia 43, 2012, ISSN 0536-2520, 235-236.

  • Popularizace:

   Za svobodu otroků, in : Živá historie, duben 2012, ISSN 1802-2278, MK ČR E 17134, str. 30-33


   Kubánský národní hrdina, in : Živá historie, Listopad 2012, ISSN 1802-2278, MK ČR E 17134, str. 36-39


   „Pamatujte na Alamo“ , in : Živá historie, Leden-únor 2013, ISSN 1802-2278, MK ČR E 17134, str. 22-35


Přehled publikační činnosti

 • Výběrové monografie:

  José Antonio Saco y la búsqueda de la identidad cubana (=Ibero-Americana Pragensia, Suppl. 24), Vydavatelství Karolinum, Praha 2010 recenze v Anuario de Estudios Americanos (p. 354)


  El paraíso ilustrado. Malaspina y Haenke en el Nuevo Mundo (ed. spolu s Mercedes Palau a Emilio Soler), Madrid, Lunwerg 2006


  Velká siouxská válka, Epocha, Praha 2005, 298


  Mexiko, Libri, Praha 2003, 212


  USA, Libri, Praha 2003, (se S. Rakovou)


  Panama, Libri, Praha 2004


  Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX, Ibero-Americana Praga, Supplementum 11, Karolinum, Praha 2004


  Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, Libri, Praha 2000


  Amerika v proměnách staletí, Libri, Praha 1998


  Válka Severu proti Jihu, Libri, Praha 1998 (druhé rozšírené vydání)


  Kde leží indiánská zem (přepracované vydání titulu Poslední indiánské války), Brána, Praha 1998,


  Bitva u Little Bighornu, ROAD, Praha 1994


  Amerika presidenta Granta, Mladá fronta, Praha 1994


  US Expansionism and Cuban Annexationism in the 1850s, Edwin Mellen Press, Lewiston, Queenston, Lampeter 1993


  Objevitelé, dobyvatelé, osadníci, ROAD, Praha 1992


  Poslední indiánské války, Mladá fronta Praha 1990


  77 zajímavostí z Mexika, Albatros, Praha 1986 (se S. Binkovou)


  Antecedentes históricos de la formación de la nación cubana, Universita Karlova 1986


  Válka severu proti jihu, Praha Mladá fronta 1986


  88 zajímavostí z Kuby, Albatros, Praha 1983


  Průplav dvou oceánů, Mladá fronta, Praha 1979


  Španelsko a USA v zápase o Kubu, Universita Karlova 1978


  José Martí, Horizont, Praha 1975


  Benito Juárez, Horizont, Praha 1974


Další publikace:

ke stažení v pdf (aktualizace 3/2011)

dále Středisko vědeckých informací FF UK (od 1996-2008)


kompletní CV (ke stažení zde)

CURRICULUM prof. José Opatrný (bajar aquí)