FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíStudiumStudium v zahraničí

Studium v zahraničí


 • ERASMUS

  V rámci programu ERASMUS má SIAS smlouvu s třemi následujícími univerzitami:


 • TEC DE MONTERREY

  • Na TEC de Monterrey v Mexiku pak vyjíždějí na semestrální výměnný pobyt každý rok 2-4 studenti.


 • MEZIVLÁDNÍ DOHODY

  • Mezivládní dohody s Mexikem a od roku 2011 i s Argentinou využívají studenti a studentky doktorského programu, jsou otevřené i pro zájemce z magisterského programu. Mezivládní dohody zajištuje Akademická informační agentura a probíhá formou konkurzu.


 • ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ FF UK.

  Další možnosti semestrálních pobytů v zahraničí si vyjednávají studenti individuálně.

  Sledujte nabídky zahraničního oddělení, kde jsou nabízeny výměnné semestrální pobyty pro studenty FF UK, a to i v zemích Latinské Ameriky (např. v Chile, Peru a Argentině, kde jsou nově nabízeny i letní školy.)

Posluchači SIAS vyjíždějí dále do Španělska, a to v rámci dohod těch fakultních pracovišť, která nenaplní své kvóty na španělských universitách.Koordinátorka za SIAS pro zahraniční stáže


Zkušenosti absolventů stáží

viz Seminář o možnosti studia a stáží v Latinské Americe (ze dne 21.2.2012) odkaz.


Informační brožury

Brožury o možostech studia v zahraničí, jako je program ERASMUS, ale také praktické rady institucí (AIA, FM UK, DAAD) naleznete zde odkaz.