FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíVěda a výzkumProjekty a grantyDoktorandský projekt - Mexiko 200 let po nezávislostiPublikace Mexiko - 200 let nezávislosti

Publikace „Mexiko – 200 let nezávislosti“

English abstracts HERE ... České abstrakty ZDE .... Resumen en espanol AQUI


Hingarová V. - Květinová, S. - Eichlová, G. (eds.) 2010: Mexiko – 200 let nezávislosti. Červený Kostelec, Pavel Mervart, ISBN:  978-80-87378-48-9, 485 stran.


Publikace „Mexiko – 200 let nezávislosti“ mapuje novodobé dějiny země v tematických blocích zaměřených na dějiny a společnost, aktuální dění,kulturu a umění, jakož i jazyk a literaturu. Čtyři sekce obsahuje přehledovou studii o dané problematice a několik dílčích článků věnujících se jednotlivým aspektům tématu. Ačkoliv autoři příspěvků se rekrutují převážně z nastupující vědecké generace, rozhovory s kapacitami oboru na úvod každého bloku se hlásí k práci svých předchůdců. Publikace je primárně zamýšlena jako publikace studentů studentům a má ambice stát se základním studijním materiálem, svým tematickým záběrem však nepochybně osloví i širší veřejnost se zájmem o tuto latinskoamerickou zemi.


KNIHA BYLA PREZETOVÁNA 10.12.2010 na FFUK (Hybernská 3, Praha 1). Pozvánka. Fotografie z prezentace.


Další prezentace se plánuje první týden v červnu 2011 na Velvyslanectví Mexika v Praze.


Publikaci lze zakoupit v kanceláři SIASu v Hybernské, v nakladatele Pavel Mervart a, na internetu, v knihkupectvích.

.

Obsah publikace (i paginace příspěvků): odkaz


Recenze publikace v odborném tisku:

Dějiny a současnost 8/2011 Historia et theoria iuris 3:5 (2011), 139-141 [ISSN 1338-0753]

20.století 1/2011


PŘEDMLUVA

ke stažení

I. DĚJINY A NÁBOŽENSTVÍ


Rozhovor s profesorem latinoamerické historie Josefem Opatrným

ke staženíGabriela Eichlová

Intelektuální předpoklady boje za mexickou

nezávislost

ke staženíMarkéta Křížová – Denis Belucz

Církve a mexický stát v 19. a 20. století

ke staženíPetra Měšťánková

Mexický politický systém a jeho proměny od roku 1917 do současnosti

ke staženíKryštof Kozák

Konec nezávislosti? Důsledky politické a ekonomické transformace v Mexiku pro zahraniční politiku

ke stažení


II. AKTUÁLNÍ DĚNÍ


Rozhovor s mexickým profesorem historie a filosofie Miguelem Leónem–Portillou

ke staženíPřemysl Mácha

Mexický paradox: obraz a realita v proměnách postavení domorodých obyvatel Mexika

nezkrácený text

ke stažení


Pavlina Redlová

Fragmenty setkávání turistů, indiánů a antropologů v San Cristóbalu de las Casas v Mexiku

ke staženíMarek Halbich

Sociální adaptace Tarahumarů v severozápadním Mexiku v kontextu lokální ekologie

ke staženíZuzana Kostičová

Domorodá mexická náboženství a New age

ke staženíMagdalena Sládková

Mexická menšina ve Spojených státech amerických

ke staženíIlona Bečicová – Eva Janská

Mexicko-americká hranice: její problémy a perspektivy

ke staženíVendula Běláčková

Mexiko pod vlivem drog a drogové politiky

ke stažení


III. JAZYK A LITERATURA


Rozhovor s profesorkou literatury Annou Housková

ke staženíZuzana Erdösová

Mexická španělština

ke stažení


Vendula Hingarová

Indiánské jazyky v Mexiku

ke stažení


Hana Matochová

Heterogenita současné mayské literární tvorby

ke staženíAndrea Alon

Mexický román na přelomu tisíciletí

ke staženíMarkéta Riebová

Básník a kronikář. Metafora a ironie v historické imaginaci esejistického díla Octavia Paze a kronik Carlose Monsiváise

ke stažení


IV. KULTURA A UMĚNÍ


Rozhovor s profesorem dějin umění Pavlem Štěpánkem

ke staženíSylvie Květinová

Památková péče v Mexiku: živá minulost

ke staženíPetra Binková

Luis Fernando Ayala

Zásadní okamžiky v mexickém umění 20. století

ke staženíPetra Kaboňová

Posmrtný život José Guadalupe Posady

ke staženíKateřina Klápšťová

Mexické sbírky Náprstkova muzea a lidová umělecká řemesla

ke staženíDavid Čeněk

Panorama mexického filmu

ke staženíZita Straková

Půlstoletí mexického rocku (1950–2000)

ke stažení


BIBLIOGRAFIE ZÁVĚREČNÝCH PRÁCÍ se zaměřením na MEXIKO obhájených na českých VŠ

celkem 240 prací

160 díplomek

16 dizertací

84 bakalářek

práce z Univerzity Karlovy je možno přečíst v digitální verzi v katalogu UK (viz výše odkaz knihovna)

práce z dalších VŠ možno stáhnout na http://theses.cz/

ke stažení

REJSTŘÍK


Ediční poznámka

ke stažení