FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíStudiumRigorózní řízení

Rigorózní řízení

Absolvent magisterského studijního programu s akademickým titulem "magistr" může vykonat státní rigorózní zkoušku, po jejímž úspěšném složení obdrží titul PhDr.

Zkouška se skládá v téže oblasti studia a její součástí je obhajoba rigorózní práce.

Uchazeči o rigorózní řízení nemají statut studenta vysoké školy.


Postup


Uchazeč o rigorózní řízení podává PŘIHLÁŠKU a odevzdává rigorózní práci.

Přihlášku k rigorózní zkoušce a více informací naleznete na webových stránkách FF UK.


Kontakt

Veškeré nejasnosti, problémy a dotazy směřujte na Referát přijímacího řízení a dalšího vzdělávání:


  • Odpovědná osoba: Dana Budková

    • Email:

    • Tel.: +420 221 619 435

    • Místnost: č. dveří 453 (Hl. budova)

Odpovědná osoba: Dana Budková