FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíStředisko Akademický sbor

Akademický sbor Střediska ibero-amerických studií

Interní zaměstnanci


Jméno


Specializace

Zodpovědnost v SIAS

Kontakt

Pracoviště

Simona Binková

kurzy, CV, publikace

koloniální dějiny

Brazílie, Portugalsko

vyučující

časopis Iberoamericana

Špork 207

Markéta Křížová

kurzy, CV, publikace


koloniální dějiny

nativní etnika

Střední Amerika 19. století

vyučující

kooordinátorka pro SIS

zahraniční pobyty

Špork 207

Josef Opatrný

kurzy, CV, publikace

dějiny 19. století,

vztahy Lat. Ameriy a Evropy

historie Kuby

vedoucí SIAS

vyučující

Špork 208


Konzultace dle aktuálního rozpisu v aktualitách.

Externí odborní spolupracovníci


Jméno a pracoviště

Specializace

Zodpovědnost v SIAS

Semestrální kurzy

Kontakt

Radek Buben

Ústav politologie, FF UK


politické systémy Latinské Ameriky

vyučující volitelných kurzů

školitel

Politické systémy Latinské Ameriky

Současná Latinská Amerika

sylabus a další kurzy

Monika Brenišínová

dějiny umění Latinské Ameriky, evangelizace domorodých obyvatel Latinské Ameriky

vyučující

webmasterka

Dějiny umění Latinské Ameriky

Kateřina Březinová

Metropolitní universita Praha, vedouci Iberoamerického centra IAC

kulturní dějiny, migrace, menšiny v Latinské Americe a USA, zahraniční politika USA ve vztahu k LA

vyučující

externí výzkumnice

Kultury Latinské Ameriky

- Mexiko a Střední Amerika

- Transnacionální migrace v Amerikách

Anna Housková

Ústav románských studií, FFUK

latinoamerická literatura

vyučující volitelných kurzů

školitelka

Hispanoamerická literatura

Filosofie hispanoamerické kultury

sylabus a další kurzy

Bohumír Janský

Katedra fyzické geografie, PřF UK

geografie Latinské Ameriky

vyučující

Geografie Latinské Ameriky

Eva Janská

Katedra sociální geografie, PřF UK

geografie Latinské Ameriky


vyučující

školitelka

Geografie Latinské Ameriky (seminář)

sylabus a další kurzy

Anna Mištinová

Ústav románských studií FFUK

dialektologie

vyučující

Dialektologie americké španělštiny

sylabus a další kurzy

Pavel Štěpánek

FFUK, UPOL

dějiny umění

školitel


Konzultace s externími pracovníky dle rozpisu na jejich pracovištích či domluvou přes e-mail.

Další spolupracovníci:


Jméno


Zodpovědnost v SIAS

Místnost

Kontakt

Karla Hurníková

sektretariát translatologie

reservace místností


Špork 117


Tel. (+420) 221 619 512

Veronika Kaplan


knihovna Špork

registrace nových knih

Špork

knihovna+420 221 619 525

Jiří Stibor

audio/video technika ve Šporku

+420 221619309

vrátnice Hybernská

pošta


+420 221 619 511