FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíVěda a výzkumIbero-Americana Pragensia

Časpois


Ibero-Americana Pragensia (IAP) je odborné periodikum Střediska ibero-amerických studií FF UK, jež vychází jednou ročně, a to ve španělském a jednou za pět let i v portugalském jazyce. ISSN 0536-2520. Monotematická čísla ročenky vycházejí pod názvem Ibero-Americana Pragensia, Supplementum, a to ve španělském a anglickém jazyce. ISSN 1210-6690. Ročenka Ibero-Americana Pragensia vychází od roku 1967 a stala se prvním odborným periodikem vycházejícím ve španělštině a portugalštině ve střední a východní Evropě. Ročenka je rozdělena do několika sekcí dle obsahu publikovaných textů. Vydavatelem ročenky je Nakladatelství Karolinum a ročenku distribuuje Vydavatelství FF UK.

IAP získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let je pravidelně anotována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jenž vydává Organizace amerických států.

Autory jsou čeští i zahraniční hispanisté a iberoamerikanisté (v posledních svazcích zejména odborníci argentinští, francouzští, němečtí, španělští atd.). IAP vychází jako recenzovaný titul od roku 1995.

Rozsah svazku ročenky a supplement se pohybuje mezi cca mezi 190 až 470 stranami. Ročenka je vydávána ve formátu zmenšené B5 . Většina nákladu (300 kusů) slouží k výměně za knižní publikace a časopisy ze zahraničí.


Struktura časopisu

Časopis je členěn do několika oddílů, jež jsou dále rozděleny na jednotlivé kapitoly.


 • ARTÍCULOS Y ESTUDIOS

  Oddíl představuje původní výsledky vědeckého výzkumu a bádání z různých disciplín (kromě historie, literatury a lingvistiky je to také antropologie, filosofie, výtvarné umění apod.).Obsahuje tyto kapitoly:

  • Lingüística

  • Literatura

  • Historia

  • Ciencias Políticas

 • MATERIALES Y BREVES ESTUDIOS

  Zde jsou publikovány kratší studie.

 • NOTAS Y COMENTARIOS

 • RESEAS E INFORMES BIBLIOGRÁFICOS

  Reaguje na vzrůstající počet publikací v oboru.

 • CRÓNICA DE LOS ESTUDIOS IBERO-AMERICANOS

  Obsahuje přehled aktivit SIAS za uplynulý rok a další aktuální informace.


Redakční rada


 • Barteček Ivo (Univerzita Palackého v Olomouci)

 • Binková Simona (Univerzita Karlova v Praze)

 • Hlavičková Vlasta (Vysoká škola ekonomická v Praze)

 • Havlíková Marie (sin afiliación institucional)

 • Housková Anna (Univerzita Karlova v Praze)

 • Chalupa Jiří (Univerzita Karlova v Praze)

 • Marek Pavel (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

 • Mištinová Anna (Univerzita Karlova v Praze)

 • Opatrný Josef (Univerzita Karlova v Praze)

 • Jánský Bohumír (Univerzita Karlova v Praze)


Odborná rada


 • Anderle Ádám (Universidad Jószef Attila)

 • Caredano Amores Juan Bosco (Universidad del País Vasco)

 • Cook Noble David (The Florida International University)

 • Fisher John (The University of Liverpool)

 • Knihgt Franklin (The Johns Hopkins University)

 • Kuethe Allan (The Texas Tech University)

 • Martínez Shaw Carlos (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

 • Matos Moctezuma Eduardo (Museo del Templo Mayor)

 • Naranjo Orovio Consuelo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

 • Piqueras José Antonio (Universitat Jaume I)


Kontakty

Kontaktní osoba pro odevzdání rukopisů:

Novinky

 • Ibero-Americana Pragensia XLIII/2009

  • Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum

   ISBN 978-80-246-1963-7

   ISSN 1210-6690

   Rok vydání: 2012

   Rozsah: 268 stran

   Jazyk knihy: španělský

   Doporučená cena: 160,– Kč


Svazky IAP od 1999 do současnosti


Jsou k nahlédnutí i s obsahem na stránkách nakladatelství Karolinum: UK Karolinum.

Starší svazky IAP od 1967 do 1998

Lze studovat prezenčně v Národní knihovně v Klementinu a v knihovně iberoamerikanistiky.

V současnosti se pracuje na zveřejnění obsahu starších ročníků na těchto stránkách.


ROČNÍK 1/1967

ROČNÍK 2/1968

ROČNÍK 3/1969

ROČNÍK 4/1970

obsah ke stažení

obsah ke stažení

obsah ke stažení

obsah ke stažení


ROČNÍK 5/1971

ROČNÍK 6/1972

ROČNÍK 7/1973

ROČNÍK 8/1974

obsah ke stažení

obsah ke stažení

obsah ke stažení

obsah ke stažení

ROČNÍK 9/1975

ROČNÍK 10/1976

ROČNÍK 11/1978

ROČNÍK 12/1978

obsah ke stažení

obsah ke stažení

obsah ke stažení

obsah ke staženíROČNÍK 13 /1979

ROČNÍK 14 /1980

ROČNÍK 15 / 1981

ROČNÍK 16/ 1982

obsah ke stažení

obsah ke stažení

obsah ke stažení

obsah ke staženíROČNÍK 17/ 1983

ROČNÍK 18/ 1984

ROČNÍK 19 / 1985

ROČNÍK 20/ 1986

obsah ke stažení

obsah ke stažení

ROČNÍK 21/ 1987

ROČNÍK 22 /1988

ROČNÍK 23 / 1989

ROČNÍK 24/ 1990

obsah ke stažení

obsah ke stažení

obsah ke stažení

obsah ke staženíROČNÍK 25/ 1991

ROČNÍK 26/ 1992

ROČNÍK 27/ 1993

ROČNÍK 28/ 1994

obsah ke stažení

obsah ke stažení

obsah ke stažení

obsah ke staženíROČNÍK 29/ 1995

ROČNÍK 30/ 1996

ROČNÍK 31/ 1997

ROČNÍK 32/ 1998

obsah ke stažení

obsah ke stažení

obsah ke stažení

obsah ke stažení


IBERO-AMERICANA PRAGENSIA SUPPLEMENTUM

Monotematická čísla ročenky, tzv. Supplementa, vycházejí ve španělském či anglickém jazyce, a jsou jednak odbornými monografiemi, jednak edicemi odborných studií, jejichž autoři se účastnili sympózií pořádaných Střediskem ibero-amerických studií v Praze či spolupořádaných mimo území České republiky.

Supplementa vycházejí od roku 1974. Do současnosti vyšlo přes 30 svazků Supplement ročenky a další jsou v tisku.

Anotace publikací od roku 2009-2011 jsou k nahlédnutí na stránkách FF UK

ROČENKY JE MOŽNO ZAKOUPIT VE VYDAVATELSTVÍ FF UK.

Romance anónimo sobre el sitio y la toma de La Habana por los ingleses en 1762 / Lourdes Ramos-Kuethe (ed.). Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 28/2011 Praga : Karolinum, 2011

Posibilidades y límites de la comunicación intercultural / Jana Králová (ed.) Supplementum 27/2011 Praga : Karolinum, 2011

Las relaciones checo-mexicanas / editor Josef Opatrný. Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 26/2011. Praga: Karolinum, 2011

El Caribe hispano de los siglos XIX y XX. Viajeros y testimonios/ editor Josef Opatrný. Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 25/2009, Karolinum, Praha 2009

José Antonio Saco y la búsqueda de la identidad cubana / Josef Opatrný. Ibero-Americana Praga, Supplementum 24/2009. Praga : Karolinum, 2010

Visión de Hispanoamérica : paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y en la novela / Anna Housková. Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 23/ 2010 Praga : Karolinum, 2010

Las relaciones checo-espaňolas: viajeros y testimonios. / editor Josef Opatrný. Ibero-Americana Praga, Supplementum 22/2008, Karolinum, Praha 2009

The strength and sinews of this Western world : African slavery, American colonies and the effort for reform of European society in the Early Modern Era / Markéta Křížová. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum 21/ 2007 Prague : Karolinum, 2008

Las relaciones checo-espaňolas. / editor Josef Opatrný. Ibero-Americana Praga, Supplementum 20/2007, Karolinum, Praha 2007

Pensamiento caribeňo : siglos XIX y XX / editor Josef Opatrný. Supplementum 19/ 2007 Praga : Karolinum, 2007

Caribe/Caribes : criollización y procesos de cambio / editor Josef Opatrný. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum 18/ 2006. Praga : Karolinum, 2006

Emigración centroeuropea a América Latina IV. Emigración en testimonios y novelas / editor Josef Opatrný. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum 17/2006. Praha : Karolinum, 2006

Los países checos y Espaňa : dos estudios de las relaciones checo-espanolas / Bohumil Baďura ; traducción de Pablo Chacón Gil y Miguel Cuenca Drouhard. Supplementum 16/ 2006. Praga: Karolinum, 2007

Nación y cultura nacional en el Caribe hispano / editor Josef Opatrný. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum 15/2006 Praga : Karolinum, 2006

La expedición de Alejandro Malaspina y Tadeo Haenke / editor Josef Opatrný. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum 14/2005 Praga : Karolinum, 2005

Emigración centroeuropea a América Latina III. La propaganda proemigratoria y la realidad / editor Josef Opatrný. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum 13/2004. Praha : Karolinum, 2004

La ciudad ideal en el desierto : proyectos misionales de la Compańía de Jesús y la Iglesia Morava en la América colonial / Markéta Křížová. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum 12/2004. Praha, Karolinum, 2004

Cambios y revoluciones en el Caribe hispano : de los siglos XIX y XX / editor Josef Opatrný. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum 11/2003.Praga : Karolinum, 2003

Emigración centroeuropea a América Latina II / editor Josef Opatrný. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum 10/2002. Praha : Karolinum, 2002

El caribe hispano. Sujeto y objeto en política internacional, Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 9/2001, Vydavatelství Karolinum Praha, 2002.

Emigración centroeuropea a América Latina I / editor Josef Opatrný. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum 8/2000. Praha : Karolinum, 2000

Cuba : algunos problemas de su historia / ed. Josef Opatrný. Ibero-Americana Pragensia - Supplementum 7/1995. Praha : Karolinum, 1995

Historia de las sublevaciones indias en la Tarahumara / Joseph Neumann ; introducción y edición Bohumír Roedl ; traducción Simona Binková. Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 6/1994. Praha: Karolinum, 1994

Identidad Nacional y Cultural de las Antillas Hispanoparlantes/ Josef Opatrný ; Ibero-Americana Pragensia - Supplementum 5 /1994 Praha 1994.

US expansionism and cuban annexationism in the 1850s / Josef Opatrný ; Ibero-Americana Pragensia - Supplementum 4/1990. Praha:Karolinum 1990.

Antecedentes históricos de la formación de la nación cubana / Josef Opatrný ; Bohumil Baďura. Ibero-Americana Pragensia - Supplementum 3/1984. Praha: Universita Karlova, 1986

Apuntes tipológicos sobre las lenguas nativas del Paraguay / František Vrhel. Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 2/1983. Praha: Universita Karlova, 1983.

Poselství z Prahy do Moskvy roku 1589. Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 1/1974. Praha: Universita Karlova, 1974. kopie titulky a úvodu


.