FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíStředisko Absolventi/tky

Absolventi doktorandského studia:


Jméno

Téma disertační práce

Rok ukončení

Michala Bernkopfová

Mexiko: nahuaské komunity

2011

Hana Bortlová

Československo - kubánské vztahy v 60. letech 20. století

2010

Kateřina Březinová


Mexická ikonografie v USA v letech 1965-2000

2005

Ivana Dadová


Vztahy českého a slovenského národa s národem kubánským v letech 1898-2009


2009

Juan Carlos Garcia Hoyos


Amazonie: historická percepce

2002

Vendula Hingarová

Jazykový management nahuatlu v Mexiku

2011

Stanislav Kázecký

Vnitřní opozice na Kubě od vítězství revoluce v roce 1959 až do roku 2006

2007

Miloš Kosina

Španělsko: levice 1931-1939

2011

Zuzana Kostičová

Rituály v Chichén Itzá

2009

Markéta Křížová

Srovnání misií v anglosaské a hispánské Americe

2002

Sylvie Květinová

Peru; kultura Chimú

2011

Marcela Pánková

Československé vystěhovalectví do Argentiny.

2003

Jarmila Povejšilová

Vojenské diktatury v Argentině a Chile

2005

Vít Rouč

Vztahy Československa a andských států latinské Ameriky v letech 1945-1975

2005

Magdalena Sladková

Mexicko-americká rodina

2011

Jiří Stískal

Politika USA: Hranice mezi hispánským a anglosaským světem 1821-1848

2005

Olga Vilímková

Ozbrojený konflikt v Guatemale 1960-1990

2009

Aleš Vrbata

Brazílie: 1920-1940

2009

Aleš Vytečka


Formování zahraniční politiky Spojených států amerických vůči Latinské Americe 1848-1898

2008

Jména absolventek a absolventů jsou řazena abecedně.


Více informací viz Disertační a rigorózní práce obhájené na SIASu.