FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíPro uchazečeCharakteristika studia Mgr. a Ph.D.

STUDIUM IBEROAMERIKANISTIKY

Ve Středisku ibero-amerických studií při FFUK je možno studovat magisterský a doktorský studijní program. Bakalářský studijní program iberoamerikanistiky (Iberoamerická kultura) zajištuje Ústav románských studií na FFUK.


více ke studiu viz studijní plán

1) Navazující magisterské studium (jednooborové) Mgr.

Každoročně je přijímáno 15 studentů (absolventů bakalářských programů) po úspěšném složení přijímací zkoušky.

.

2) Doktorandské studium (Ph.D.)

Doktorský studijní program oboru iberoamerikanistika navazuje na program magisterského studia iberoamerikanistika-dějiny Latinské Ameriky a poskytuje studentům možnost specializace pro dějiny a kulturu regionu, jehož politický, ekonomický a kulturní význam v posledních padesáti létech neustále roste a nepochybně bude stoupat i v budoucnosti.

Studijní obor poskytuje studentům možnost specializace pro dějiny a kulturu regionu, jehož politický, ekonomický a kulturní význam v posledních padesáti létech neustále roste a nepochybně bude stoupat i v budoucnosti. Program oboru se skládá ze čtyř základních složek (historie ibero-amerického světa, nativní společnosti, geografie a kultura), má interdisciplinární charakter, je naplňován činností pracovníků různých universitních i mimouniversitních vědeckých pracovišť a je v něm kladen důraz na individuální formu práce. Je uzavřen státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Každý rok přijmá až 8 studentek a studentů ( 3 do interního a 4-5 do kombinovaného)

Interní (presenční) studium

znamená

- studium trvá 3 roky ( lze prodloužit na 4 roky)

- mít status řádného studenta (a s tím spojené výhody: má placeno zdravotní i sociální pojištěné (do 28 let)

- pobírat doktorandské stipendium odkaz (1. rok studia ca 6 tis Kč/měsíčně, další roky se částka navyšuje, složí-li ZDS dříve, navyšuje se stipendium následující měsíc o ca 20% )

- povinnost plnit studijní povinnosti (viz Kreditní systém doktorandského studia )

- studium lze přerušit

- ve 4. roce studia lze přestoupit do kombinované formy studia (musí být složena ZPD); (max. doba i s přerušením 8 let)


Kombinované (externí) studium

znamená :

- studijní doba je mezi 3 - 8 lety (včetně přerušení)

- nemá status řádného studenta (stát za něj neplatí zdrav.pojištění), může být držitelem průkazu ISIC

- nepobírá doktorandské stipendium

- nevylučuje možnost žádat o granty, zahraniční pobytu, nicméněně některé stipendia na FFUK jsou omezena jen na presenční doktorandy

více ke studiu viz sekce Pro doktorandy

obecné informace k doktorskému studiu na FFUK odkaz