FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíStředisko Studentský IBEROklub

Studentský IBEROklub

Plánované akce

Uskutečněné akce


Studentský IBEROklub byl založen v lednu 2012 studenty, doktorandy a absolventy SIAS. Vznikl na základě exkurzí do Berlína a do Ralska, které byly uskutečněny v roce 2011. Cílem klubu je sdružovat zájemce o Latinskou Ameriku a Iberský poloostrov a a zlepšit spolupráci mezi budoucími i současnými studenty, absolventy, odbornou a laickou veřejností.

K aktivitám klubu patří organizace studentského života v SIAS FF UK a spřízněných oborech a pracovištích FF UK (iberoamerická kultura, hispanistika, portugalistika, etnologie, politologie, historie aj.).


Kontakt

Chcete-li o zasílat pravidelné informace o činnosti klubu napiště na emailovou adresu uvedenou výše. Do předmětu napište "Mailing list".

 • Pravidelná činnost:

  • neformální měsíční setkání ve Studentském klubu Celetná v Celetné 20, vždy po doktorandském semináři od 18:30 v době akademického školního roku

  • organizace exkurzí (cca 1x za semestr)

 • Další činnost:

  • workshopy, semináře, seznanovací kurzy pro nastupující studenty

  • monitoring stáží a grantových příležitostí (viz sekce Zahraniční stáže a stipendia)

  • monitoring kultruních akcí týkající se Lat. Ameriky

  • debatní večery, literární setkání

  • promítání cestovatelských zkušeností

Pravidelná činnost:


PLÁNOVANÉ AKCE 2015/2016


USKUTEČNĚNÉ AKCE


 • Pravidelná setkání IBEROklubu

  Pondělí 18. lenda 2016, 19.00, Studentský klub Celetná v Celetné 20


 • Vánoční setkání


Akademický rok 2014/2015

Akademický rok 2013/2014:


 • Česko-brazilské a česko-španělskoamerické vztahy: exkurze do východních Čech s workshopem

  Eliška Dobrzenská málem na brazilském trůně

  (15.-16. únor 2014)

  Srdečně vás zveme na exkurzi, v jejímž rámci navštívíme zámek Chotěboř, který je rodištěm Elišky Dobrzenské–Braganca. Zámkem nás provede sám pan hrabě Dobrzensky. Dále je na programu skype hovor s Franciscem Braganca a čaj o páte s panem hrabětem.


  Dále navštívíme Státní okresní archiv v Chrudimi, kde nás pan ředitel Šulc seznámí s problematikou výzkumu vystěhovalectví v archivech.


  Součástí akce bude také workshop, v průběhu něhož nejenom studenti představí referáty na vybraná témata či témata související s náplní exkurze. Ubytováni udeme v hotelu Tálský mlýn.


  V neděli bude program pokračovat návštěvou muzeí ve Ždáru nad Sázavou, kde navštívíme expozici Jana Blažeje Santiniho a Umění baroka ze sbírek NG, přičemž nás provede pan Pohanka; dále vystoupíme na Zelenou Horu s paní Kubizňákovou a konečně nás čeká návštěva Muzea Velké Meziříčí, jež sídlí v budově zdejšího zámku, kde se dochoval obraz misionáře v Mexiku Antonína Střanovského / Stržanovského. V muzeu nás přijme ředitelka Mgr. Irena Trunečková a přítomen bude s velkou pravděpodobností i Mgr. Martin Štindl, vedoucí zdejšího archivu a autor knihy nesoucí název„Z Meziříčí za oceán“.

 • Hlavní náplní exkurze je tedy postava Elišky Dobrzenské–Braganca a problematika vystěhovalectví do Brazílie a Ameriky obecně. Dále práce v archivech, jež tvoří podstatnou součást historikovy práce. Návštěva muzeí ve Žďáru nad Sázavou a Velkém Meziříčí a návštěva expozic spjatých s LA (šíření kultu Jana Nepomuckého v Americe, činnost misionářů pocházejících z českých zemí v Americe atd.)

 • Exkurze je vhodná jak pro studenty iberoamerikanistiky, tak pro studenty romanistiky, portugalistiky, historiky a jiné obory se zaměřením na země Latinské Ameriky, tak pro absolventy a přátelé IBEROklubu.
 • Termín: 15.-16.2. 2014

 • Doprava: vlastním autobusem

 • Organizují: Petr Polakovič, tel.: 602 326 558; email: polakovic.petr@seznam.cz

  Monika Brenišínová, tel.: 724 103 007; email: monikabrenisinova@seznam.cz


 • Program: viz Program

 • Referáty: součástí akce bude přednáškový večer, na kterém studenti a vyučující SIAS představí témata spojená s exkurzí. Pokud máte zájem o referát, napište organizátorům či pí. PhDr. Simoně Binkové (simona.binkova@ff.cuni.cz). Seznam referátů najdete zde Seznam referátů

 • Seznam účastníků: pokud máte zájem o účast na exkurzi, prosíme, zapiště se do seznamu účastníků, který naleznete zde: Seznam účastníků.

 • Cena: viz předběžný rozpočet

 • Stipendium: jako obvykle se pokusíme zařídit pro studenty FF UK stipendium, které alespoň částečně pokryje náklady spojené s exkurzí

 • Kredity: studenti magisterského i doktorandského programu iberoamerikanistika na FF UK mají nárok na kredity, a to za účast na exkurzi a přednes referátu. Více informací u vyučujících.


 • Pravidelná setkání Iberoklubu

  • pondělí 16. prosince: se uskutečnilo VÁNOČNÍ setkání v klubu K4 (Celetná 20)!!

   pondělí listopadu proběhlo pravidelné setkání IBEROklubu v klubu K4

Akademický rok 2012/2013:


 • Workshop o Argentině (zodpovědná osoba Vendula Hingarová)

  Úterý 28. května, Špork

  Studentský klub IBEROKLUB a SIA srdečně zvou studenty, absolventy a přátelé SIAS na plánovaný workshop tématicky zaměřený na Argentinu, který by se měl uskutečnit v návaznosti na symposium "Las relaciones checo-argentinas".

  Pozvánka

  Kontaktní osoba: Vendula Hingarová

 • Exkurze do Berlína: 4. - 6. dubna 2013

  Pro velký zájem v minulých letech se i v letošním akademickém roce uskutečnila iberácká exkurze do Berlína, v rámci které mohli studenti poznat některá významná iberoamerikanistická pracoviště. Krásami berlínských knihoven a muzeí provedla účastníky exkurze doc. Markéta Křížová a akcizorganizovala Mgr. et Mgr. Eva Kubátová.


  Fotografie z exkurze aj. informace viz Archiv událostí


 • Vánoční setkání v pátek 21.12 2012 v Klubu K4 (Celetná 20)

  • pátek 21.12 2012 v Klubu K4 (Celetná 20)

   V pátek 21. prosince 2012 proběhlo Vánoční setkání studentského klubu Iberoklub (více viz http://sias.ff.cuni.cz/SIAS-195.html) v klubu K4 (Celetná 20). Cílem akce bylo především společně oslavit nastávající vánoční svátky, seznámit se studenty nižších ročníků a předat jim cenné informace a zkušenosti.

   Povánka zde odkaz

   Konaktní osoba: Monika Brenišínová

  • Galerie fotografií: • Pravidelná setkání Iberoklubu

  pondělí 5. listopadu pravidelné neformální měsíční setkání v klubu K4

  pondělí 25. února v 18:30 pravidelné neformální měsíční setkání v klubu K4

  pondělí 4. března v 18:30 pravidelné neformální měsíční setkání v klubu K4

  pondělí 8. dubna v 18:30 pravidelné neformální měsíční setkání v klubu K4

  pondělí 13. května poslední setkání klubu v tomto akademickém roce v klubu K4 (Celetná 20)!!

 • SEMINÁŘ BRASIL PLURAL na FF UK (zodpovědná osoba Matyáš Pelant)

  pátek 19.10 2012 Středisko ibero-amerických studií FF UK ve spolupráci s Velvyslanectvím Brazilské federativní republiky v Praze uspořádalo v říjnu 2012 v Praze seminář Brasil Plural.

  Pozvánka s průvodním dopisem: česky, portugalsky.

  Více viz Archiv událostí.


Akademický rok 2011/2012:

 • Iberácká exkurze do Kynžvartu

  sobota 12.-13. 05 2012

  • Zámek Kynžvart proslul jako letní sídlo rakouského kancléře Metternicha. I přes velkou vzdálenost mezi západními Čechami, kde se zámek nachází, a Latinskou Amerikou, nalezneme ve sbírkách Kynžvartského zámeckého muzea řadu předmětů, jež se vztahují k historii a kultuře zemí, jako je Španělsko, Brazílie či Mexiko. Ve sbírkách zdejšího muzea se nachází portrét brazilského císaře Pedra I., jehož ženou byla Leopoldina, dcera rakouského císaře Ferdinanda I., a také kresba jejich syna Pedra, který se ve svých pěti letech stal císařem Brazílie jako Pedro II. Z dalších exponátů vztahujících se k Brazílii jmenujme vějíř s nápisem, oslavujícím Pedra jako "věčného ochránce Brazílie", či ukázku různých druhů exotických dřev. Zájemcům o Mexiko poslouží zejména kabinet kuriozit, kde se nalézají aztécké památky a suvenýry z cest cestovatlů, kteří tuto zemi navštívili. Tentýž kabinet nabízí také řadu objektů vypovídajících o historii Španělska, nalezneme zde např. kus lebky aj. kostí španělského národního hrdiny El Cida a jeho ženy Ximene či unikátní rukopis divadelní hry "Comedia famosa de la reyna Maria", který je považován za jeden z největších literárních pokladů v zámecké knihovně, a jehož autorem není nikdo jiný než jeden z nejslavnějších španělských dramatiků Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635).

  • Exkurzi doplní návštěva muzea Královské mincovny v Jáchymově, kde se razil tzv. Jáchymovský tolar. České stříbrné mince daly později vzniknout názvu dolar, jenž označuje nejpoužívanější světovou měnu. Součástí exkurze bude také prohlídka města Nejdek, odkud pochází někteří jezuitští misionáři, kteří se podíleli na evangelizaci vzdálených krajin, jako je Čína a Mexiko. Jmenujme např. Ignáce Sichelbartha.


   Exkurze je vhodná jak pro studenty iberoamerikanistiky, tak pro studenty romanistiky, portugalistiky, historiky či studenty mezinárodních vztahů a politologie se zaměřením na země Latinské Ameriky.

  • Program exkurze:

   Informace k exkurzi a prozatimní program naleznete zde: Program.

  • Referáty:

   Prosíme účastníky, zda by si mohli připravit krátký referát na daná témata. Referát může být i formou prezentace v PP.

   Pokud si nějaké téma vyberete, napiště k danému tématu své jméno. Bibliografie je dostupná u PhDr. Simony Binkové.

   Témata referátů nalznete zde: Referáty.

  • Seznam účastníků:

   Pokud máte zájem zúčastnit se exkurze, prosím, zapište se do Seznamu účastníků/Lista de participantes.

   S návrhy a dotazy se obracejte na organizátory exkurze (Monika: MonikaBrenisinova@seznam.cz, Tel.: 724103007; Petr: polakovic.petr@seznam.cz).

   Těšíme se na vaši účást.

 • Seminář o možnostech stáží a studia v Latinské Americe

  úterý 21.2. 2012

 • Exkurze do Muzea českého vystěhovalectví do Brazílie

  sobota 7.1.2012 II.iberácká exkurze do Muzea českého vystěhovalectví do Brazílie a workshop o Brazílii.

  Více v sekci Archiv událostí.

 • Pravidelná setkání Iberoklubu

  pondělí 28. 5 2012 pravidelné neformální měsíční setkání v klubu K4

  pondělí 8.4 2012 pravidelné neformální měsíční setkání v klubu K4

  pondělí 12. 3 2012 pravidelné neformální měsíční setkání v klubu K4

 • První historické setkání Iberoklubu

  • pondělí 16.1 2012 v klubu K4