FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíStředisko Archiv událostíMožnosti studia a stáží v Latinské Americe

Seminář o studiu a stážích v Latinské Americe

Ze dne 21.2. 2012


I. úvodní slovo


Historie stáží a vědeckých kontaktů s Latinskou Amerikou - Josef Opatrný (profesor SIAS)


II. možnosti stáží pro studenty a doktorandy v Latinské Americe - panel administrátorů


Kulturní dohody mezi Českem a Latinskou Amerikou - Michaela Bernkopfová (MŠMT) prezentace

Stáže v rámci kulturních dohod - Eva Jermanová (Akademická informační agentura) prezentace

Praktické rady k výjezdům studentů z FF UK - Kateřina Mitasová (Zahraniční oddělení FF UK)Přednáška Michaely Bernkopfové představila kulturní dohody Ministerstva školství s Latinskou Amerikou a poukázala na nové možnosti spolupráce s Argentinou a Brazílií.

Akademická informační agentura (AIA) při Domu zahraničních služeb zajišťuje administrativu kulturních dohod, přijímá příhlášky, vyhlašuje konkurzy a stará se o vyslané studenty. S jejím chodem seznámila studenty paní Eva Jermanová.

Zahraniční oddělení FF UK zajištuje monitoring možnosti studia v zahraničí pro studenty FF UK. Zahraniční oddělení potvrzuje přihlášky na výjezdy a financování stáží (Fond mobility), jakož i proplácí stážistům cestovné a pojištění.

III. studentské zkušenosti ze stáží na univerzitách v Latinské Americe


MEXIKO přímá spolupráce FF UK a Inst. Tecnológico de Monterrey- Monika Brenišínová (SIAS) podzim  2010 prezentace

MEXIKO - mezivládní dohody - Vendula Hingarová (SIAS) (rok 2005 a 2010/11) prezentace, (raport z pobytu 2005)

PERU - meziuniverzitní spolupráce - Sandra Satrapová; Jana Kovandová (hispanistika) srpen - únor 2011 prezentace

CHILE - meziuniverzitní spolupráce - Michal Zourek (SIAS), rok 2008 prezentace

ARGENTINA  - mezivládní dohody - Diana Knopová, Michal Zourek  (SIAS) podzim 2011 prezentace

Argentina - studijní pobyt 2012 - Jiří Kupka prezentace