FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíZdroje a odkazyArgentina v českém výzkumu

Publikace „Argentina napříč obory – současné pohledy“


Hingarová V. - Nemrava, D. (eds.) 2014: Argentina napříč obory: současné pohledy. Universita Palackého v Olomouci, Olomouc, ISBN:  978-80-244-4379-9, 361 stran.


Publikace Argentina napříč obory: současné pohledy mapuje fenomén Argentiny v tematických blocích zaměřených na politické dějiny, jazyk a literaturu, film a současnou společnost. Každý oddíl obsahuje několik tematických studií k dané problematice. Většina autorů příspěvků patří již k renomovaným českým iberoamerikanistům. Měli možnost v laplatském regionu dlouhodobě pobývat a věnovat se výzkumu, který jim umožnil autentický pohled na mnohá témata. Do publikace přispělo i několik přizvaných odborníků ze zahraničí, zejména z Argentiny. Jiným úhlem pohledu a jinou zkušeností tak doplňují naše badatele. Kniha je primárně zamýšlena jako studijní materiál pro posluchače iberoamerikanistiky a hispanistiky, svým tematickým záběrem však nepochybně osloví i širší odbornou veřejnost se zájmem o tuto pozoruhodnou latinskoamerickou zemi.Obsah publikace (i paginace příspěvků):


PŘEDMLUVA


ke stažení

I. KULTURA A UMĚNÍ
Sergio Pujol

Tango a svět mladých: stručné dějiny smíření

ke staženíDavid Čeněk

Společnost vypráví příběhy: Hodina výhně jako svědek své doby

ke staženíPavel Štěpánek

Svatý Jan Nepomucký v argentinském umění

ke stažení


II. JAZYK A LITERATURA
Jiří Černý

Španělština v Argentině

ke stažení


Anna Housková

Borgesův argentinský mýtus

ke staženíDóra Bakucz

Leopoldo Lugones a mýtus o Orfeovi a Eurydice v procesu utváření argentinské mikropovídky

ke staženíDaniel Nemrava

Román Revoluce je věčný sen Andrése Rivery

ke stažení


III. SPOLEČNOSTEva Jánská

Vývoj mezinárodní migrace v Argentině od poloviny 19. do začátku 20. století

ke stažení


Vendula Hingarová

Periodizace českého (československého) vystěhovalectví v Argentině

ke stažení


Daniela Vrbová

Instituce dánské komunity v Argentině

ke staženíMarkéta Křížová

Africké dědictví v argentinské společnosti a kultuře

ke stažení


IV. DĚJINY A POLITIKA
Benjamín García Holgado

Andrea Vanina Neyra

Politická historie Argentiny 20. století: dlouhé hledání legitimního politického režimu

ke staženíOndřej Plachý

Michal Škop

Argentinské provincie a problematika jejich vztahu s centrální vládou

ke staženíPetr Holas

Role ozbrojených sil v argentinské společnosti

ke staženíMarek Halbich

Sociální antropologie v Argentině: kořeny, proměny, perspektivy

ke stažení


O autorech

Tiráž publikace

Recenze publikace v odborném tisku: