FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíPro doktorandyGranty & projekty

PROJEKTY A GRANTY NA POKRYTI VÝZKUMU

K realizaci výzkumu a sepsání dizertace je potřeba zajistit další financování. To je možné prostředictvím grantů a participací na jiných projektech.


Existuje řada fondů, agentur a nadací, které umožnují financovat studijní a badatelské pobyty v ČR i v zahraničí a pokrýt tak výdaje spojené s výzkumem, konfereční cestou, apod. Zde naleznete informace k některým z nich.


Vice informací ke grantům aj. možnostem financování naleznete na stránkách Grantový referát FF UK.


Informace ke grantům, které byly řešeny studenty SIAS FF UK naleznete zde Seznam řešených grantových projektů ve SIAS.

Grantová Agentura Univerzity Karlovy


Grantová Agentura Univerzity Karlovy

Nabízí studentům magisterského a doktorandského studia UK možnost financování 1-3 letých projektů. Na jeden rok může řešitel projektu žádat o částku do max. výše 360 tis. Kč.

Na webových stránkách GA UK naleznete vstup do aplikace GA UK (uživatelské přihlášky, příhláška on-line, apod.), Více informací Vám poskytnou zaměstnanci Grantového referátu FF UK.

Termín odevzdání: obvykle říjen/listopad.

Administrativa: Grantový referát FF UK.


Za SIAS projekt řešil/a:

2010 - 2012 Michal Zourek: Proměny vnímání vychodevropského regionu v argentinské a chilské společnosti v průběhu 20.století

2009- 2011 Lucia Májlátová: Vztah bilaterárního vnímání a kontaktů Československa a států Střední Ameriky

2005-2009 Vendula Hingarová (spolu s V. Ratajem): Indiánské jazyky v Mezoamerice a v Peru

2004-6 Sylvie Květinová Prehistorie Latinské Ameriky.


Interní granty FF UK

Nabízely studentům magisterského a doktorandského studia UK možnost financování jednoletých výzkumných projektů.

Termín odevzdání: obvykle leden.

Administrativa: Grantový referát FF UK.


Za SIAS projekt řešil/a:

2010 V. Hingarová: Mexiko - 200 let nezávislosti.


Stipendia FF UK

Přehled stipendií udělovaných FF UK naleznete zde Stipendia.

Vnitřní granty FF UK

Nabízí studentům magisterského a doktorandského studia FF UK možnost financování 1-2 letých projektů. 5ešitel může žádat o částku v max. výši 185 tis. Kč/rok. Žádost může podat jak individuálně, tak skupinově.

Termín odevzdání: obvykle listopad.

Administrativa: Studijní oddělení FF UK.


Účelové stipendium FF UK

Nabízí studentům magisterského a doktorandského studia UK možnost jednorázové finnční podpory sloužící např. k uhrazení studijní, badatelské či konferenční cesty.