FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíZdroje a odkazyDiplomky k Lat. Americe

Seznam diplomových prací ze SIAS (a spřízněných oborů na FFUK):

Belucz, Denis. 2008: Protestantismo en México. Diplomová práce. SIAS, FF UK. Školitel: J. Opatrný

Binková, Petra. 2005. The 20th Century Muralism in Mexico. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Bortlová, Hana. 2007. Českoslovenští interbrigadisté. Tři případové studie. Vedoucí práce: J. Opatrný abstrakt verze ve španělštině

Brantlová, Michaela. 2008. Dílo Alana Forejta. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Brenišínová, Monika. 2011. Vedoucí práce: M. Křížová.

Buben, Radek. 2005. Politické strany a demokratizace ve Venezuele po roce 1958. Vedoucí práce J. Opatrný. (ÚSD FF UK)

Caettano Joao, Mario Augusto.2004. O tráfico luso-brasileiro de escravos a sul do Equador (fins do século XV até fins do século XIX). Vedoucí práce: S. Binková (ÚRS FF UK)

Daříčková, Eva. 2007. Italská komunita v Argentině. Vedoucí práce: J. Opatrný

Eichlová-Ordoghová, Gabriela. 2008. Ideové základy hispanoamerické cesty k nezávislosti: problém církve a náboženství. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Frýda, Jiří. 2006. Politický a ekonomický kontext piraterie u amerických břehů. Vedoucí práce: J. Opatrný abstrakt

Gebert, Jan. 2007. Party of the Democratic Revolution – the upholder of the revolutionary tradition. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Havlíková, Darina. 2006. František Čech-Vyšata a jeho obraz Latinské Ameriky ve srovnání s dalšími českými a španělskými cestovateli v této oblasti v první polovině 20. století. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Hingarová, V. 2003. Vitalita současného nahuatlu. Vedoucí práce: F. Vrhel. (ÚRS FF UK). PLNÁ VERZE

Hladíková, Eva. 2007. Vzestup a pád chilského ledku. Politické, ekonomické a sociální souvislosti (1830–1930). Vedoucí práce: J. Opatrný.

Holcová, Petra. 2006. Úhel pohledu: Ikonografie v moderní latinskoamerické fotografii a literární fantastice. Vedoucí práce: Anna Housková.

Jandová, Soňa. 2007. Kubánská revoluce v mezinárodním kontextu od počátku 50. do počátku 60. let. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Kallová, Gabriela. 2010. Československá emigrácia v Argentíne v textech českých cestovaťelov prvej tretiny dvadsiateho storočí. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Kanda, Filip. 1996. Producción azucarera en Cuba en los anos de 1914 a 1934. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Krejčí, Lukáš. 2001. Indigenní hnutí. Specifický případ etnika Seri. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Kuncová, Klára. 2008. Biodiverzita Chile a zahraniční spolupráce na její ochraně. Vedoucí práce: J. Vágner.

Macháčková I., 2010, Fenomén Papelucha, postavy Marcely Paz, Diplomová práce, SIAS, FF UK. Školitelks: Housková Anna.abstrakt

Majlátová, Lucia.2007. Vztahy mezi Československem a Mexikem 1945–1970. Vedoucí práce: J. Opatrný. (ÚRS FF UK).

Maschkeová, Radmila. 2005. Domingo Faustino Sarmiento a Argentina jeho doby. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Mazanec, Petr.2006. Diktátor v latinskoamerické skutečnosti a literatuře. Vedoucí práce: (ÚRS FFUK). abstrakt

Moudrá, V. 2009: Inspirace v díle Fridy Kahlo. Diplomová práce. SIAS, FF UK. Školitel: M. Křížová.

Muchová, Gabriela. 2006. Provinční identita Britské Kolumbie: Odraz historicky podmíněné interakce obyvatel Britské Kolumbie s přírodním prostředím kanadské divočiny. Vedoucí práce: M. Křížová. (ÚSD FF UK).

Nádvorníková, Lucie. 2006. Čeští botanici v Latinské Americe ve 2. pol. 19. stol. Americké cesty Eduarda Klabocha a jeho současníků. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Omrtová, Karolína. 2009. Kubánští uprchlíci v časopise Time v letech 1959-1989. Vedoucí práce: J. Opatrný

Perutka, Lukáš. 2006. Mexická revoluce a Španělsko. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Přibilová, Lucie. 2006. Ferdinand Klindera a projekt rakousko-uherské kolonie v Argentině. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Přílučíková, Petra. 2009. Peruánští migranti v České republice a jejich adaptace. Vedoucí práce: M. Křížová.

Rouč, Vít. 2000. Vztahy Československa a andských států Latinské Ameriky ve 30. letech. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Sobotková, Hana. 2006. Antilská a surinamská migrace do Nizozemí: Příspěvek ke studiu mezikontinentální migrace na přelomu 20. a 21. století. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Somogyi, Petr. 2005. Ledková válka mezi Chile, Peru a Bolívií (1879–1884). Vedoucí práce J. Opatrný. (ÚSD FF UK)

Staňková, Markéta. 2010. Indiánské kultury Ameriky v expozici Náprstkova muzea. Vedoucí práce: M. Křížová.

Strakošová, Lenka. 1999. Comentarios Reales jako historický pramen. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Straková, Zita. 2010:Control Machete: současná mexická populární hudba ve společenském kontextu. Diplomová práce. SIAS, FF UK. Školitelka: M. Křížová.

Svobodová, Eva. 2010. Specifika využití latinskoamerické flóry z hlediska doby a prostoru. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Tříska, Jakub. 2006. Československo-kolumbijské vztahy v meziválečném období. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Vaňková, Simona. 1999. Indiáni Kaďuveo v archívu A. V. Friče. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Vavroušková, Markéta. 2000. Příspěvek k analýze americké zahraniční politiky v Latinské Americe na přelomu 19. a 20. století (Venezuelská krize). Vedoucí práce: J. Opatrný.

Verbová, D. 2009: Cestovní ruch v nejvýznamnějších latinskoamerických turistických destinacích (Mexiko a Karibská oblast). Diplomová práce. SIAS, FF UK. Školitel: J. Opatrný.

Vilímková, Olga. 2000. Duchovní tradice peruánských And. Úvod do problematiky. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Vytečka, Aleš. Podoba expanze Spojených států amerických ve 40. letech 19. století. 2004. Vedoucí práce: J. Opatrný (ÚSD FF UK).

Bibliografie závěrečných prací týkající se Latinské Ameriky z českých univerzit

Seznam je spíše orientační. Vychází z dostupných on-line archívu závěrečných prací hlavních českých univerzit a pracovišť, kde se soustředuje studium a výzkum k Latinské Americe.

Mexiko


viz Projekt Mexiko - 200 let nezávislosti - bibliografie prací z let 1990 - 2010

Brazílie


bibliografie prací z let ca 2000 - 2011 ke stažení

Argentina


připravuje se (dostupná od léta 2012)