FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíPro doktorandyKde publikovat?

"Publish or Perish" PUBLIKUJ NEBO ZHYŇ

Toto anglické motto zatím ještě úplně neplatí na české akademické půdě, ale na řadě zahraničních univerzitách je tomu tak.

Kdo se chce udržet v akademické obci, musí pravidelně publikovat. Je nepsaným pravidlem, že všichni doktorandi musí publikovat, realita je však jiná. Kolik musí doktorand mít publikací není stanoveno, když odevzdává disertaci, její výstupy musí však být publikované. Od zavedení kreditního systému doktorandském studiu v roce 2010 mohou studenti získat spoustu kreditů za své publikační aktivity.KDE LZE PUBLIKOVAT:

 1. Fakultní časopis pro humanitní a společenské vědy ČLOVĚK

  • Jedná se o "rozjezdový" internetový časopis pro pokročílé mgr. studenty a doktorandy, který publikuje např. závěry z diplomové práce, recenze knih a zdařilé seminární práce.

  • Vychází 2x ročně.

  • Postup: kontaktovat redaktora - doporučení textu školitelem/vedoucím práce - redakční čtení - zapracování redakcí - recenzní řízení (redaktor, případně autor/ka sám/a, navrhne 2 recenzenty mimo SIAS a nejlépe mimo FF UK) - jazyková korektura - publikace. Celý proces od předání hotového textu po jeho publikaci trvá minimálně dva měsíce, obvykle půl roku.

  • Kontaktní osoba:

  • Dřívější redaktorky za SIAS:

   Vendula V. Hingarová

   Zuzana M. Kostičová

   Markéta Křížová

 2. Časopis Ibero-Americana Pragensia

  • Recenzovaný časopis SIAS psaný ve španělštině. (Pro posluchače SIAS je to jedna z prvním možností publikovat v tomto jazyce.)

  • Vychází 1x ročně.

  • Publikujte výsledky závěrečných prací, výstupy z disertace, recenze a zprávy z konferencí.

  • Postup: Příspěvky se odevzdávají v létě.

  • Kontaktní osoba:

 3. Oborové časopisy - ptejte se svého školitele.