FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíPro doktorandyÚčast na konferenci

Účast na konferencích a seminářích


Doktorand by měl setkat s odborníky svého oboru. Nejlepší příležitostí je účastnit se sympozií, seminářů a mezinárodních konferencí, které pořádají univerzity i oborné organizace po celém světě. Na konferenci se lze příjít jen podívat (pasivní účast) a nebo také přednést příspěvek.

Doktorandi by měli presentovat výsledky svých výzkumů jak domácí tak i na zahraniční akademické obci. Stejně důležité je si poslechnout příspěvky kolegů a odborníků a seznámit se s ními.


Nejjednodušší je dostat se na konferenci pořádanou SIASem, který každoročně pořádá v létě sympozium téma Karibik či emigrace do LA.

Na konferencích se hlavně presentují příspěvky (20 min) či postery (5 min) některé konference publikují pak z příspěvků sborniky.

.

KDE SE DOZVÍM O KONFERENCI?

1) Ptejte se školitele. Ten na konference jistě jezdí a do rukou se mu dostavají výzvy k podání příspěvků (tzv. CALL FOR PAPERS). Na mezinárodní konference se vyhlašují až až rok v předstihu. Je třeba plánovat dlouho dopředu.

2) sledujte odborné portály svých oborů a specializací

např.:

REDIAL odkaz evropský portál k Latinské Americe

Linguist List odkazlingvistický portál


3) statně se členy odborných organizací, které informují o pořádání vlastních i jiných konferencí


CO JE K ÚČASTI NA KONFERENCI POTŘEBA UDĚLAT ?

1. zjistit kdy a kde se konfrence plánuje

2. do termínu ( Call for paper /Convocatoria) zaslat abstrakt příspěvku(obvykle 500 znaků)

3. čekat zda příspěvěk bude příjat (pozn. na mezinárodní prestižní konference je konkurence příspěvků veliká a ne vždy se doktorandovi podaří uspět. Nejjednodušší je přednést příspěvek na studentské konferenci či malém sympoziu)

4. zaregistrovat se a zaplatit poplatek

5. přípravit příspěvek

6. příspěvěk odprezentovat

.


KDO MI PROPLATÍ VÝDAJE?

Asi největší praktický problém. FFUK nedisponuje prostředky pro konferenční cesty doktorandů. Na SIASu nejsou zatím doktorandy nezapojování do výzkumných záměrů ani do projektů, z kterých na jiných pracovištích jsou konfereční cesty hrazeny. Doktorand si musí hledat vlastní zdroje k pokrytí nákladů.

Je-li konference v ČR, nepředstavují výdaje značné částky. Na zahraniční konfrence je potřeba si získat prostředky na proplacení výdajů s konfereční cestou z různých fondů (cestovné, ubytování a konferenčí příspěvěk, který může dosahovat do sto EUR) . Nejlepe je už konferenční cestu plánovat při podávání grantové žádosti a zahrnout i výdaje s konferencí.

.

Na účast na konferenci je možné žádat např. z fondu:

Účelové stipendia na FFUK odkaz(do 40 tis.)

Hlávkovu nadaci

Husovu nadace


Ptejte se svého školitele v dostatečném předstihu.