FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíStředisko Profil SIAS

Vítejte na stránkách Střediska ibero-amerických studií!


Středisko ibero-amerických studií (SIAS) bylo založeno v roce 1967 na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy jakožto interdisciplinární pracoviště pro výzkum a vzdělávání v oboru iberoamerikanistika. Středisko poskytuje studentkám a studentům magisterského a doktorského studia specializované kurzy, zejména z oborů etnologie, hispanistiky a historie, které se věnují především dějinám a kultuře, ale také geografii Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska. Nabízí možnost navazujícího magisterského studia pro studenty s ukončeným bakalářským stupněm vysokoškolského vzdělání, a dále doktorského, prezenčního i kombinovaného, pro studenty s ukončeným magisterským stupněm studia. Výuku zabezpečují tři interní pracovníci SIAS a dále externí spolupracovníci z dalších univerzitních ústavů.


 


V současnosti v SIAS studuje 40 studentek a studentů navazujícího magisterského studiu a 37 studentek a studentů studia doktorkého.

Každý rok je přijímáno 15 uchazečů o magisterské navazující studium a 8 zájemců o doktorský studijní program.


Struktura Střediska ibero-amerického studií:


Vedoucí

Josef Opatrný

Tajemnice

Markéta Křížová

Odborná asistentka

Simona Binková


Další informace k vyučujícím a k externím spolupracovníkům


Webmaster:

Vendula Hingarová

Monika Brenišínová


staré stránky SIAS (2002-červen 2011)viz odkaz


Historie pražské iberoamerikanistiky


Česká iberoamerikanistika se od 30. let 20. století tradičně zaměřovala na českou přítomnost v Latinské Americe, a to především na zdejší působení jezuitských misionářů z českých zemí (V. Kybal, O. Odložilík, Z. Kalista ad.). Institucionalizace oboru založením Střediska ibero-amerických studií (SIAS) r. 1967 umožnila rozšíření spektra řešených otázek, zejména na poli historie (J. Polišenský) a literatury (O. Bělič).  Zájmy nové generace badatelek a badatelů, kteří byli prvními žáky SIAS, se co do tematického i zeměpisného zaměření do velké míry odvíjely od politického klimatu 60. let 20. století. V plné šíři, a to nejenom archivního, ale i terénního a teoretického studia, se česká iberoamerikanistika začíná rozvíjet teprve po roce 1989.


Tradice české iberoamerikanistiky