FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíStředisko Doktorandi/tky

Současné doktorandky a doktorandi


Jméno

Specializace

Školitel/ka

Nástup do studia

Ukončení

studia

Radek Buben

Venezuela: stranický systém

Josef Opatrný

2005

2012/2013

Monika Brenišínová

Dějiny umění Latinské Ameriky, christianizace nativních kultur

Markéta Křížová

2011

Denisa Čermáková

Venezula: politika

Radek Buben

2010

Eleni Dimelisová

Mayové

Zuzana Marie Kostićová

2018

Eva Dařičková

Argentina: armáda

Josef Opatrný

2007

2013/2014

Iva Deylová

Jižní Amerika. Kulturní vztahy s ČSR 2. pol. 20. stol

Josef Opatrný

2008

Viktor Dulina

Latinská Amerika: panamerikanismus

Josef Opatrný

2005

Gabriela Eichlová

Nová Granada: boje za nezávislost

Josef Opatrný

2008

Jiří Frýda

Latinská Amerika: ekonomické zájmy EU

Josef Opatrný

2006

2013/2014

Jan Gebert

Venezuela: politické strany PRD a PSU

Josef Opatrný

2006

Lillyam Rosalba González Espinosa

Kolumbie: dětská literatura a problematika násilí

Anna Housková

2011

Petr Hertel

Země iberského poloostrova a LA v kontextu světových dějin

Simona Binková

2011

Pavlína Heřmanová

Latinská Amerika: politika

Radek Buben

2010

Kateřina Klápštová

Sbírky v Náprstkově muzeu

Josef Opatrný

2006

Linda Kočová

Argentina/Chile 2/2 XX. stol. - současnost

Radek Buben

2014

Tomáš Kristlík

2011

Diana Knopová

Zelené strany v Latinské Americe

Radek Buben

2010

Tomáš Kristlík

Zahraniční politika v USA a v Lat. Americe

Markéta Křížová

2011

Eva Kubátová

Surinam v holanských pramenech koloniální doby

Simona Binková

2011

Ivana Macháčková

Současná česká a chilská literatura pro děti

Markéta Křížová

2010

Lucia Majlátová

Mexiko a Střední Amerika: vztahy s ČSR

Josef Opatrný

2007

Magdalena Matušková

Kuba: kulty Palo Monte a Santerie

Markéta Křížová

2010

Hana Matochová

Mexiko: soudobá mayská literatura

Vendula Hingarová

2012

Veronika Moudrá

Mexiko: lidové umění

Markéta Křížová

2010

Ferreira de Moura Alga

Simona Binková

2011

Karolína Omrtová

Česko-Španělské vztahy: 16. stol.

Simona Binková

2010

Šárka Pavelková

Agentina: divadlo

2006

Matyáš Pelant

Brazílie: zahraniční politika 2. pol. 20.stol.

Simona Binková

2007

Armando Perryman

J. Martí a Evropa

Josef Opatrný

2005

Lukáš Perutka

Guatemala: revoluce a vzah k ČSR

Josef Opatrný

2007

Lenka Philippová

Rastafariáni

Markéta Křížová

2014

Kristina Pohlová

Latinská Amerika a EU: migrace a rozvoj

Josef Opatrný

2008

Petr Polakovič

Brazílie: české vystěhovalectví 19./20.stol.

Simona Binková

2011

Martin Rataj

Andské země: problematika rozvoje

Bohumír Jánský

2014

Frederico Rego

Brazílie: 17. století - Padre Valentin Stansel

Simona Binková

2010

Alena Rudolfová

Portugalsko: migrace z Brazilie

Simona Binková

2010

Michaela Řeřichová

Mexiko: hnutí Mexicanidad, současné indiánské kultury

Markéta Křížová

2011

Karel Smékal

Panamerikanismus

Josef Opatrný

2010

Petr Somogyi

Latinská Amerika: exportní ekonomika v 19.st.

Josef Opatrný

2005

Zita Straková

Latinská Amerika: gender a film

Markéta Křížová

2010

Jana Volková

Jižní Amerika: textil

Pavel Štěpánek

2004

Peter Vyšný

Mexiko: Aztékové

Markéta Křížová

2010

Michal Zourek

Argentina, Chile: komunismus

Josef Opatrný

2009

Jména absolventek a absolventů jsou řazena abecedně.


Seznam současných i dřívějších studentů i studentek doktoranského programu viz Studijní informační systém (zde odkaz).