FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíStředisko Koncepce

Koncepce Střediska ibero-amerických studií

Hlavní priority rozvoje:


- vědecké projekty dle zaměření pracovníků

- publikace ročenky Ibero-Americana Pragensia a monografických suplement

- pořádání vědeckých sympozií

- u doktorského studia je kladen důraz na účast studentek a studentů na zahraničních cestách a vědeckých aktivitách

- vypisování výběrových přednášek z problematiky disertačních prací doktorandek a doktorandů

- spolupráce na mezinárodním programu s Technologickým Institutem v Monterrey (Mexiko)


Koncepce rozvoje SIAS FF UK v budoucích letech viz zde ke stáhnutí (29. 8. 2012)


Výroční zprávy:

Činnost střediska v roce 2010

Činnost střediska v roce 2009

Činnost střediska v roce 2008

Činnost Střediska v roce 2007

Činnost Střediska v roce 2006

Činnost Střediska v roce 2005

Činnost Střediska v roce 2004