CFP: (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers

Ve spolupráci SIAS FF UK, francouzského CEFRES, ÚDU AV ČR a Univerzity ve Valladolidu se dne 25. září 2017 uskuteční workshop s názvem (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers.

Více informací

Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX: Dos siglos de relaciones

Ve dnech 7. – 8. září se bude konat tradiční konference Střediska Ibero-amerických studií tentokráte na téma “Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones”.

Více informací