Náboženství, pluralismus, sekularita: Evropa a Brazílie

Dne 8. 2. 2018 od 16:30 se v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) uskuteční seminář „Náboženství, pluralismus, sekularita: Evropa a Brazílie“, který organizuje Sociologický ústav AV ČR, ve spolupráci s Centrem globálních studií Filosofického ústavu AV ČR, v rámci výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ Strategie AV21.

Více informací zde

Úvod > Nástěnka > Přednášky > Náboženství, pluralismus, sekularita: Evropa a Brazílie