Pobyt PhDr. Radka Bubna

V listopadu 2017 navštívil Radek Buben v rámci projektu Internacionalizace dvě zajímavá a pro SIAS i UK perspektivní pracoviště. Prvním byl Instituto de Historia Argentina y Americana „Dr. Emilio Ravignani“ na Universidad de Buenos Aires, druhým Centro de Estudios Superiores Univesitarios na Universidad Mayor de San Simón v Cochamambě v Bolívii. Na obou pracovištích přednášel či vedl seminář a prezentoval Univerzitu Karlovu. A trocha vzácného času zbyla i na kulturní program (terénní antropologický výzkum na fotbalovém stadionu) a na seznámení s řadou aspektů současné argentinské a bolivijské každodennosti (i každonočnosti).

Úvod > Nástěnka > Pobyt PhDr. Radka Bubna