Přednáška prof. Johanna Arnasona

Všechny zveme na přednášku prof. Johanna Arnasona (FHS a La Trobe University) na téma civilizační analýzy. Přednáška se uskuteční v rámci metodologického semináře doktorského studia Dějiny Asie a Afriky. Konat se bude v úterý 20. února v čase od 9.00 do 10.30, v místnosti č. 118 (Mezinárodní sinologické centrum).

Přednášející se pokusí se vysvětlit historicko-sociologický pojem civilizace a výzkumné perspektivy s ním spojené, s přihlédnutím k asociacím v dnešním diskurzu (střet civilizací, kolapsy civilizací, případně té naší, konec civilizace vůbec atd.), a pak s odkazy na klasickou sociologii a její dědice. Pokud by na to stačil čas, bude také řeč o zvláštním významu Číny pro civilizační analýzu.

Úvod > Nástěnka > Přednášky > Přednáška prof. Johanna Arnasona