Konference

Doktorand by měl setkat s odborníky svého oboru. Nejlepší příležitostí je účastnit se sympozií, seminářů a mezinárodních konferencí, které pořádají univerzity i oborné organizace po celém světě. Na konferenci se lze příjít jen podívat (pasivní účast) a nebo také přednést příspěvek.

Doktorandi by měli presentovat výsledky svých výzkumů jak domácí tak i na zahraniční akademické obci. Stejně důležité je si poslechnout příspěvky kolegů a odborníků a seznámit se s ními.

Nejjednodušší je dostat se na konferenci pořádanou SIASem, který každoročně pořádá v létě sympozium téma Karibik či emigrace do LA.

Na konferencích se hlavně presentují příspěvky (20 min) či postery (5 min) některé konference publikují pak z příspěvků sborniky.

KDE SE DOZVÍM O KONFERENCI?

1) Ptejte se školitele. Ten na konference jistě jezdí a do rukou se mu dostavají výzvy k podání příspěvků CFP (tzv. CALL FOR PAPERS). Na mezinárodní konference se vyhlašují až až rok v předstihu. Je třeba plánovat dlouho dopředu.

2) sledujte odborné portály svých oborů a specializací

např.:

REDIAL – evropský portál k Latinské Americe

Linguist – lingvistický portál

 

3) statně se členy odborných organizací, které informují o pořádání vlastních i jiných konferencí

 

CO JE K ÚČASTI NA KONFERENCI POTŘEBA UDĚLAT ?

1. zjistit kdy a kde se konfrence plánuje

2. do termínu (Call for papers/Convocatoria) zaslat abstrakt příspěvku(obvykle 500 znaků)

3. čekat zda příspěvěk bude příjat (pozn. na mezinárodní prestižní konference je konkurence příspěvků veliká a ne vždy se doktorandovi podaří uspět. Nejjednodušší je přednést příspěvek na studentské konferenci či malém sympoziu)

4. zaregistrovat se a zaplatit poplatek

5. přípravit příspěvek

6. příspěvěk odprezentovat.

 

KDO MI PROPLATÍ VÝDAJE?

Asi největší praktický problém. FFUK nedisponuje prostředky pro konferenční cesty doktorandů. Na SIASu nejsou zatím doktorandy nezapojování do výzkumných záměrů ani do projektů, z kterých na jiných pracovištích jsou konfereční cesty hrazeny. Doktorand si musí hledat vlastní zdroje k pokrytí nákladů.

Je-li konference v ČR, nepředstavují výdaje značné částky. Na zahraniční konfrence je potřeba si získat prostředky na proplacení výdajů s konfereční cestou z různých fondů (cestovné, ubytování a konferenčí příspěvěk, který může dosahovat do sto EUR) . Nejlepe je už konferenční cestu plánovat při podávání grantové žádosti a zahrnout i výdaje s konferencí.

Na účast na konferenci je možné žádat např. z fondů:

Účelové stipendia na FF UK viz Stipendia (do 40 tis.)

Hlávkovu nadaci

Husovu nadaci

Ptejte se svého školitele v dostatečném předstihu.

Úvod > Pro doktorandy > Konference