Zahraniční pobyty a stáže

Studenti SIAS se pravidelně účastní stáží v rámci výměnných pobytů (Mexiko, Peru, Chile, USA) a v rámci vládních stipendií (Mexiko, Argentina a nově se připravuje i Brazílie). Je možné si stáže a studijní pobyty vyjednat v dalších zemích, nicméně většinou není nárok na stipendium a proplacení letenky, jak je tomu u stáží, které zprostředkovává univerzita.

Zahraniční stáže si doktorandi/tky zajištují individuálně dle svého zaměření a tématu výzkumu. Podrobná aktuální nabídka zahraničních pobytů se zveřejňuje na stránkách Zahraničního oddělení FF UK, které pravidelnépořádá také semináře pro zájemce o pobyt v zahraničí.

Přehled stipendijních pobytů v Latinské Americe

Mexiko

Výměnný pobyt -Tecnológico Monterrey

SIAS pravidelně vypisuje semestrální pobyt na Tec Monterrey v Mexiku, který je většinou využívám mgr. studenti. Výzvy k podání přihlášek jsou zvěřejnovány v lednu na nástěnce tohoto webu.

Vládní stipendia – v rámci kulturní dohody

Každoročně Ministerstvo školství nabízí několik stipendijných pobytů na mexických univerzitách. Administrativu zajištuje Akademická informační agentura (AIA), která vypisuje termíny pro podání přihlášek (obvykle do dubna). Vládní stipendium vyplácí mexické ministerstvo zahraničí a umožnuje studijmí i výzkumné pobyty na většině mexických univerzit studentům, doktorandům i vědeckým pracovníkům v období od 1 do 10 měsíců. Výběr uchazečů zajištuje AIA a je nutné obhájit svůj projekt v konkurzním řízení, které se obvykle koná v červnu za účasti zástupců MŠTM a mexického velvyslanectví.

Peru

meziuniverzitní dohody – konkurzy zajištuje Rektorát Univerzity Karlovy, příhláška se podává na základě výzvy Zahraničního oddělení FF UK k výběrovému řízení.

Chile

meziuniverzitní dohoda – zájemci si pobyt zajištují individuálně, mohou požádat o částečné pokrytí výdajů z Fondu mobility a dalších nadací.

Argentina

mezivládní dohoda – výběr uchazečí formou konkurzů, zajištuje Akademická informační agentura (AIA),

USA

V rámci meziuniverzitn dohody FFUK nabízí každoročně stipendijné pobyty na stáže na americké univerzity. Podrobné informace, výzvy k podání přihlášek, sledujte na stránkách Zahraničního oddělení FFUK.

Úvod > Pro doktorandy > Zahraniční pobyty a stáže