Charakteristika Mgr. a Ph.D. studia

Ve Středisku ibero-amerických studií při FFUK je možno studovat navazující magisterský a doktorský studijní program. Bakalářský studijní program iberoamerikanistiky (Iberoamerická kultura) zajištuje Ústav románských studií na FFUK.

Více ke studiu viz sekce Studium.

1) Navazující magisterské studium (jednooborové) Mgr.

Každoročně je přijímáno 10–15 studentů (absolventů bakalářských programů) po úspěšném složení přijímací zkoušky.

2) Doktorandské studium (Ph.D.)

Doktorský studijní program oboru iberoamerikanistika navazuje na program magisterského studia iberoamerikanistika-dějiny Latinské Ameriky a poskytuje studentům možnost specializace pro dějiny a kulturu regionu, jehož politický, ekonomický a kulturní význam v posledních padesáti létech neustále roste a nepochybně bude stoupat i v budoucnosti.

Studijní obor poskytuje studentům možnost specializace pro dějiny a kulturu regionu, jehož politický, ekonomický a kulturní význam v posledních padesáti létech neustále roste a nepochybně bude stoupat i v budoucnosti. Program oboru se skládá ze čtyř základních složek (historie ibero-amerického světa, nativní společnosti, geografie a kultura), má interdisciplinární charakter, je naplňován činností pracovníků různých universitních i mimouniversitních vědeckých pracovišť a je v něm kladen důraz na individuální formu práce. Je uzavřen státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Každý rok přijmá až 5–8 studentek a studentů (3 do interního a 4-5 do kombinovaného).

Interní studium (prezenční)

znamená:

– studium trvá 3 roky (lze prodloužit na 4 roky)

– mít status řádného studenta (a s tím spojené výhody: má placeno zdravotní i sociální pojištění (do 28 let)

– pobírat doktorandské stipendium (1. rok studia cca 6 tis Kč/měsíčně, další roky se částka navyšuje, složí-li ZDS dříve, navyšuje se stipendium následující měsíc o ca 20% )

– povinnost plnit studijní povinnosti

– studium lze přerušit

– ve 4. roce studia se forma studia automaticky mení na kombinované studium

– max. doba studia i s přerušením je 8 let

Kombinované (externí) studium

znamená :

– studijní doba je mezi 3–8 lety (včetně přerušení)

– nemá status řádného studenta (stát za něj neplatí zdrav. pojištění), může být držitelem průkazu ISIC

– nepobírá doktorandské stipendium

– nevylučuje možnost žádat o granty, zahraniční pobytu, nicméněně některé stipendia na FF UK jsou omezena jen na presenční doktorandy

Více informací naleznete v sekci Pro doktorandy.

Obecné informace k doktorskému studiu naleznete také na stránkách FF UK v sekci doktorské studium.

Úvod > Uchazeč > Charakteristika Mgr. a Ph.D. studia