Okruhy otázek

Okruhy otázek pro uchazeče o navazující Mgr. studium:

Dějiny Latinské Ameriky:

* předkolumbovské kultury,

* dobytí Ameriky,

* války za nezávislost,

* diktátorské režimy Latinské Ameriky,

* současné problémy Latinské Ameriky,

* vztahy Latinské Ameriky a Střední Evropy.

Kultura Latinské Ameriky:

* latinskoamerická literatury

* latinskoamerická architektura

* hudba v Latinské Americe

* překlady latinskoamerické literatury do češtiny

Geografie Latinské Ameriky:

* politicko-geografická charakteristika jednotlivých latinskoamerických zemí či regionů (Mexiko, Brazílie, Kolumbie, Chile, Argentina, atd., Karibské oblasti, andsské státy, laplatská obast)

* základní charakteristika hlavních etnik v Latinské Americe

* hospodářství Latinské Ameriky (zemědělství, nerostné suroviny, průmysl).

Úvod > Uchazeč > Okruhy otázek