Věda a výzkum

Vědecká práce Střediska vychází z pedagogických potřeb pracoviště, jeho dlouhodobého tematického zaměření a ze znalosti trendů, které se prosazují v ibero-amerických studiích v mezinárodním měřítku. Středisko seznamuje mezinárodní odbornou veřejnost se svojí činností v odborném časopise Ibero-Americana Pragensia, SIAS také udržuje intenzivní kontakty s řadou evropských i amerických univerzitních pracovišť.

 

Úvod > Věda a výzkum