Výběrové řízení ze dne 07. 12. 2017

FF UK vypisuje výběrové řízení na dva vědecké pracovníky. Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Přihlášky je nutno podat do 7. 1. 2018. / Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. Applications by 7 January 2018.

Více informací zde

Úvod > Nástěnka > Výběrové řízení ze dne 07. 12. 2017