Vyšly Dějiny umění Latinské Ameriky

Na pultech českých knihkupectví je po dlouhém očekávání k dostání kniha Dějiny umění Latinské Ameriky, na jejímž vzniku se podílely Monika Brenišínová a Markéta Křížová.

Dějiny umění Latinské Ameriky vznikly v dílně Střediska iberoamerických studií Univerzity Karlovy na základě přednášek autorek knihy. Cílem publikace je poskytnout zájemcům z řad studentů i veřejnosti základní přehled o dějinách umění tohoto regionu. Představit jim odbornou literaturu vztahující se k tématu, jakož i významné muzejní a galerijní instituce, seznámit je se vztahy mezi Českou republikou a Latinskou Amerikou na poli kultury a umění, a nasměrovat je tak v jejich dalším studiu. Výklad je doplněn o vysvětlení pojmů a doprovází jej bohatá obrazová příloha. Jedná se o první takový titul na českém knižním trhu.

Úvod > Nástěnka > Vyšly Dějiny umění Latinské Ameriky