ZVÍDAVÍ MUŽI (BA I ŽENY) A JEJICH VÁŠNĚ

Filosofický ústav AV ČR a jeho Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Vás srdečně zve na přednášku ZVÍDAVÍ MUŽI (BA I ŽENY) A JEJICH VÁŠNĚ (BEZ)CENNÉ PŘÍRODNÍ KURIOZITY I „MOCNÉ LÉKY“ Z NOVÉHO SVĚTA V RANĚ NOVOVĚKÝCH ČESKÝCH ZEMÍCH, kterou dne 8. 3. 2018 od 16.30 prosloví, PhDr. Jana Černá, Ph.D. z Katedra filozofie, Filozofická fakulta Západočeské university v Plzni.

Plakát zde

Úvod > Nástěnka > Přednášky > ZVÍDAVÍ MUŽI (BA I ŽENY) A JEJICH VÁŠNĚ