Výzva pro doktorandy – Oxford

Všichni doktorandi mají možnost přihlásit se na semestrální seminář v Oxfordu. Uzávěrka je 10. února 2019.

Jedná se o semestrální kurz pro doktorandy se zaměřením na areálová studia „Research methods for area studies: qualitative methods“, podzimní termín (Michaelmas term) 2019, Oxford School for Global and Area Studies (https://www.area-studies.ox.ac.uk/).

Požadavky k přihlášce:

krátký motivační dopis (max. 300 slov)

disertační projekt

strukturovaný životopis

Uzávěrka: 10. února 2019

Zasílejte elektronicky na adresu: olga.lomova@ff.cuni.cz

Na základě výběrového řízení studenti, kteří získají doporučení k bezplatnému absolvování semináře, musí ještě zvlášť zažádat o fond mobility nebo jinou formu podpory svého pobytu.

Úvod > Nástěnka > Výzva pro doktorandy – Oxford