Workshop věnovaný problematice uměleckých řemesel

Středisko ibero-amerických studií FF UK si vás dovoluje pozvat na jednodenní mezinárodní workshop, který se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 ve Šporkově paláci v místnosti 303 od 13.00-18.00. Úvodní přednášku k problematice  uměleckých řemesel v Latinské Americe přednese Dora Ramos z El Colegio de la Frontera Sur v Mexiku. Workshop se koná ve spolupráci SIAS FF UK, KREAS a El Colegio de la Frontera Sur. Jednacími jazky je angličtina a španělština. Kromě jednotlivých příspěvků věnovaných problematice umění a uměleckých řemesel v mimoevropském světě, bude pozornost věnována také praxi. Cílem workshopu je diskuze zaměřená především na témata jako teritorialita, životní prostředí, formování identity, migrace, kulturní identita a dědictví, turismus, fair trade, ženská práce, rasismus či autorské právo.

Úvod > Nástěnka > Konference > Workshop věnovaný problematice uměleckých řemesel