Vznik Iniciativy doktorandů a doktorandek FF UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás upozornili na vznik nové Iniciativy doktorandů a doktorandek FF UK.

Pokud budete mít zájem se zapojit nebo jen sledovat činnost iniciativy, neváhejte nás kontaktovat nebo se připojit k našemu newsletteru (viz níže). Prosíme pedagogy a zástupce ústavů a kateder FF UK, kteří obdrželi tento e-mail, aby ho laskavě sdíleli s doktorandy a doktorandkami své instituce.

Naším cílem je vzájemně se poznávat a propojovat, předávat si zásadní informace a poskytovat si vzájemnou podporu na lidské i institucionální rovině. Myšlenka iniciativy vznikla pod dojmem formální rozdrobenosti doktorandské komunity na fakultě, která se projevila v posledních měsících v reakci na snížení doktorandských stipendií. Iniciativa nám může poskytnout platformu pro setkávání, vyjádření našich názorů a případně i pro symbolické zastoupení hlasu doktorandstva na fakultní i univerzitní úrovni.

Pokud vás myšlenka iniciativy zaujala, budeme velmi rádi, když se k nám připojíte nebo když iniciativu podpoříte svou přízní. Pro připojení své e-mailové adresy k našemu newsletteru klikněte prosím zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz585NYtPMZ05N6GzP756udZ61lhoRY4MJmO0lY-kZpgoNAg/viewform?usp=sf_link

V dohledné době bude také založena facebooková stránka iniciativy, o čemž Vás budeme informovat.

S pozdravem,

Iniciativa doktorandů a doktorandek FF UK

Úvod > Nástěnka > Vznik Iniciativy doktorandů a doktorandek FF UK