Poradenské služby pro studenty FF UK

Rádi bychom Vás informovali o možnosti poradenských služeb pro studenty FF UK od ledna 2023.

V případě, že máte jako studující FF UK zájem o poradenské služby, obraťte se prosím na poradny Centra Carolina v UK Pointu (informace: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-40.html,
e-mail: 
poradny@cuni.cz). Do své objednávky v rezervační aplikaci nebo e-mailu prosím uveďte, že jste studující z FF UK. 

Po získání ucelenější představy o možnostech podpory studentek a studentů FF UK v obtížných životních situacích můžete sledovat webové stránky https://www.ff.cuni.cz/studium/studentske-aktivity/podpora-studentu-obtiznych-situacich/ 

Úvod > Nástěnka > Poradenské služby pro studenty FF UK