Nový kurz v LS – Poststrukturalismus a jeho recepce v humanitních vědách

V letním semestru bude Anna Řičář Libánská, doktorandka Střediska ibero-amerických studií, vést čtecí seminář nazvaný Poststrukturalismus a jeho recepce v humanitních vědách v textech vybraných latinskoamerických autorek*ů. Kurz je postaven na domácí přípravě, četbě textů. Aby mělx studující dostatek času na nastudování textů, z nichž většina je ve španělštině, koná se kurz jednou za dva týdny (a to vždy ve čtvrtek ve 14:10). Dohromady rozsah textů na jedno setkání nepřesahuje 50 stran. Zápočet je udělen za aktivitu v hodině. 

Cílem kurzu je studující seznámit především se současnými autorkami a autory z Latinské Ameriky, které poststrukturalistické myšlení ovlivnilo, a dál jej ve svých textech rozvíjí. Snahou kurzu je zároveň vybočit z tradičního výkladu, který poststrukturalismusprezentuje výhradně na příkladu děl několika francouzských autorů. Studující získají přehled o tom, jak se poststrukturalismus promítl a stále promítá do studia rasy, genderu, kolonialismu nebo původních obyvatel*ek a rovněž o tom, jak byl kritizován – ať už kvůli své eurocentričnosti nebo příliš velkému důrazu na jazyk. 

 

Úvod > Nástěnka > Nový kurz v LS – Poststrukturalismus a jeho recepce v humanitních vědách