CfP: Precarious Constitutionalism: The Ambiguities of Liberal Orders and the Rise of Illiberalism in Central Europe and Latin America

Call for papers 

Dne 12. a 13. října 2023 pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci se Střediskem ibero-amerických studií FF UK mezinárodní konferenci na téma „Precarious Constitutionalism: The Ambiguities of Liberal Orders and the Rise of Illiberalism in Central Europe and Latin America“.

ÚSD vítá komparativní příspěvky, nepožadují však primárně podrobnou a propracovanou komparativní analýzu Latinské Ameriky a střední Evropy. Nechtějí pouze poukazovat na četné analogie a podobnosti, které při bližším zkoumání obvykle odhalí více rozdílů než společných rysů. Žádoucí je spíše paralelní vývoj, narativy a pozorování komplikovaného vývoje v obou regionech, srovnání hlavních výzkumných problémů a otázek i způsobů jejich řešení. ÚSD má zájem využít paralelní vyprávění “druhého regionu“ k tomu, aby se otevřeli tématům, problémům a perspektivám, které v jejich výzkumu zůstaly skryté nebo zastřené. Proto jsou velmi vítány příspěvky zaměřené na jeden nebo druhý region s cílem využít akci jako příležitost ke srovnání a spolupráci napříč geografickými a kulturními specializacemi.

Deadline: 20. března 2023 (na adresu slavik@usd.cas.cz).

Více informací naleznete níže:

https://www.usd.cas.cz/aktuality/cfp-precarious-constitutionalism-the-ambiguities-of-liberal-orders-and-the-rise-of-illiberalism-in-central-europe-and-latin-america/ 

Úvod > Nástěnka > Call for papers > CfP: Precarious Constitutionalism: The Ambiguities of Liberal Orders and the Rise of Illiberalism in Central Europe and Latin America