CFP: workshop „Jak indián (ne)přišel o I, aneb dilema pojmu v současném diskurzu“

Středisko ibero-amerických studií (dále SIAS) ve spolupráci s Centrem strategických regionů (dále CSR) si Vás dovolují pozvat na jednodenní workshop, který se uskuteční v pátek 9. června ve Šporkově paláci (Hybernská 3) v místnosti číslo 303. Workshop se bude zabývat pojmem Indián (a sdruženými pojmy jako indio, indígena, indiano atd.), zejména pak problematikou jeho používání v odborných, ale také v popularizačních a didaktických textech. V češtině se jedná zejména o problematiku psaní velkého nebo malého i na začátku slova, s kterou se potýkají vědy jako antropologie, etnologie, či historie. Zohledněná budou témata jako diferenciace chápání pojmu indián/Indián napříč obory, etická otázka psaní pojmu Indián, problematika jeho nahrazení jiným pojmem, problematika rasového myšlení, postkolonialismu a dekolonizace či užívání pojmu v odborných i popularizačních textech a médiích atp.   

Srdečně zvány jsou příspěvky zabývající se užitím pojmu Indián a sdruženými pojmy nejenom v českém jazyce. Jednacím jazykem události bude čeština, vítány jsou ale také příspěvky v angličtině, španělštině a portugalštině. Výsledkem workshopu bude monotematické číslo časopisu Ibero-Americana Pragensia

Prosíme zájemce o účast na workshopu, aby zasílali abstrakt (název příspěvku, resumé o délce 100 slov, klíčová slova a jazyk příspěvku) včetně krátkého medailonku (jméno, příjmení, akademická afiliace, téma výzkumu) na email: workshopindian@seznam.cz, a to do neděle 14. května 2023

Úvod > Nástěnka > Call for papers > CFP: workshop „Jak indián (ne)přišel o I, aneb dilema pojmu v současném diskurzu“