Hodina pravdy: protest proti nedůstojným podmínkám humanitních a společenskovědních oborů

Již příští úterý se koná protest za rovné podmínky na fakultách VŠ.

Na oslavu Dne učitelů proběhnou v Praze (i v dalších českých univerzitních městech) akce, které připomenou špatnou situaci humanitních a společenských věd v České republice. Vedle demonstrací proběhnou rovněž přednášky a kulturní akce, které budou příležitostí lépe poznat, čemu se „nepotřebné humanitní obory“ věnují.

České společnosti se podařilo napravit nedůstojné postavení učitelů na základních a středních školách. Na vysokoškolské učitele se přitom ale zapomnělo. Den učitelů je tudíž nejen příležitostí k oslavám toho, čeho se již dosáhlo, ale také připomínkou toho, že v jedné části českého školství čelíme krizi.

Společnost potřebuje humanitní a společenské vědy. Jejich stávající nerovné postavení je dlouhodobě neudržitelné, vysoké školy ztrácí zkušené odborníky i mladou generaci.

Na odkazu níže naleznete možnosti zapojení:

Více informací naleznete níže:

https://hodinapravdy.cz/protest-28-3/program-praha/
Úvod > Nástěnka > Hodina pravdy: protest proti nedůstojným podmínkám humanitních a společenskovědních oborů