Workshop – Jak indián (ne)přišel o I: aneb dilema pojmu v současném diskurzu

Středisko Ibero-amerických studií FF UK a Centrum strategických regionů si Vás dovolují pozvat na workshop, který se uskuteční 9. června 2023 ve Šporkově paláci (místnost 303).

Součástí workshopu budou příspěvky věnující se pojmu Indián (a sdruženým pojmům jako indio, indígena, indiano atd.), zejména pak problematice jeho používání v odborných, ale také v popularizačních a didaktických textech.

Cílem workshopu je rovněž následná diskuze na témata, jako jsou diferenciace chápání pojmu indián/Indián napříč obory, etická otázka psaní pojmu Indián, problematika jeho nahrazení jiným pojmem, rasového myšlení, postkolonialismu a dekolonizace či užívání pojmu v odborných a popularizačních textech a médiích. Výstupem workshopu bude monografie v češtině.

Více informací naleznete níže:

https://www.facebook.com/events/s/jak-indian-neprisel-o-i-aneb-d/2574747296010622/

Úvod > Nástěnka > Workshop – Jak indián (ne)přišel o I: aneb dilema pojmu v současném diskurzu