Jiří Sucharda

Mgr. Jiří Sucharda PhD.

 

E-mail: J.Sucharda@seznam.cz

Výzkumné zaměření:

dějiny raně-novověkého Španělska, dějiny conquisty a nativních kultur centrálního Mexika

Vzdělání:

2012-2016: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Humanitní studia, (Bakalářské studium), Bakalářská práce: Environmentalismus volného trhu

2016-2018: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Historické vědy – Dějiny Latinské Ameriky (Navazující magisterské studium), Diplomová práce: Role násilí v životě obyvatel tzv. Aztécké říše

2018-2022: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Historické vědy – Dějiny Latinské Ameriky (Doktorské studium), disertační práce: Alfonso de Valdés and the universal empire of Charles V

Publikační činnost:

SUCHARDA, Jiří. Alfonso de Valdés: španělský humanista ve službách císaře Karla V. Historie-Otázky-Problémy, 1/2022 (ročník 14), s. 72-89. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2022.

SUCHARDA, Jiří. Obecná historie věcí v království Nové Španělsko. Svět literatury, 2021 (XXXI), č. 63., s. 107-123. ISSN: 2336–6729. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2021.

Projekty:

V současné době se věnuji překládání primárních pramenů k dějinám raně novověkého Španělska a Latinské Ameriky, a to jak ze španělského, tak i z latinského jazyka. Ve spolupráci s nakladatelstvím Argo připravuji výběr z díla španělského kronikáře Bernardina de Sahagún Historia general de las cosas de Nueva España, a rovněž také edici spisů španělského humanisty Alfonse de Valdés, jež by měla vyjít v ediční řadě Medium, vydávané filozofickou fakultou univerzity Karlovy v Praze.

Disertační práce:

Alfonso de Valdés and the universal empire of Charles V

Školitel:

doc. Mgr. Jiří Chalupa Dr.

Popis práce:

Disertační práce byla věnována problematice ideologie tzv. univerzalismu v díle španělského sekretáře a humanisty Alfonse de Valdés, jenž ve dvacátých a na počátku třicátých let 16. století působil na dvoře císaře Karla V. Cílem práce bylo zkoumat způsob formulace univerzalistických myšlenek a jejich propagaci jak v kontextu geopolitického zápolení mezi habsburským impériem, Francií a papežstvím, tak i v kontextu nastupující reformace a hrozby ze strany osmanské říše.

Úvod > Jiří Sucharda