Alena Prokopius (Vodáková)

E-mail: ajavod@post.cz 

Vzdělání:

Mgr. v oboru Dějiny umění, Masarykova univerzita Brno

Zahraniční pobyty:

2013-2014 Humboldt Universität zu Berlin
2014-2015 Bibliotheca Hertziana Roma
2018/9 research sojourn Svaneti Museum of History and Ethnography, Georgia
2022/8 research sojourn Universität Hamburg

Dizertační práce:

Tanec jako symbol. Společenský význam mexického tradičního tance státu Veracruz v 21. Století.
Dance as a Symbol. The social significance of the Mexican traditional dance of the state Veracruz in 21st Century.
školitelka: Mgr. Monika Brenišínová Ph.D.

Publikace:

  • Zápisky z cest I.- Jižní Balkán: Ochrid, Kurbinovo, Kastoria, Soluň: Hagia Sophia v Ochri- du, (The Stories from Travels Vol. I.- Southern Balkan, Hagia Sophia in Ochrid), Foletti, Frantová, Kučerová, eds., Brno, 2014, pp. 5 – 6.
  • Zápisky z cest II.- Sicílie (The Stories from Travels Vol. II.- Sicily), Pallazzo della Cuba in Palermo, Foletti, Kolář, eds., 2015, pp. 10 – 11.
  • Zápisky z cest III.- Moskva a Novgorod: Bronzové dveře sv. Sofie v Novgorodu (The Sto- ries from Travels Vol. III. – Moscow and Novgorod: The Bronze Doors of the Cathedral of St. Sophia in Novgorod), Ivan and Karolina Foletti, Lešák, Vronský, eds., 2015, pp. 115 – 119.
Úvod > Lidé > Doktorandstvo > Alena Prokopius (Vodáková)