Eleni Dimelisová

E-mail: EleniD@seznam.cz

Typ studia: kombinované / prezenční

Předpokládané ukončení studia: 2019/2020

Vzdělání:

2014 – dosud Univerzita Karlova v Praze

Doktorské studium

Fakulta: Filozofická

Obor: Iberoamerikanistika

2012 – 2014 Univerzita Karlova v Praze

Navazující magisterské studium

Fakulta: Filozofická

Obor: Iberoamerikanistika

2009 – 2012 Univerzita Karlova v Praze

Bakalářské studium

Fakulta: Filozofická

Obor: Etnologie

Publikace

DIMELISOVÁ, Eleni, Odhalená tajemství starobylé Mezoameriky, Týden Historie, 2018, vol. 6, s. 25-25. ISSN 0000-0000.

DIMELISOVÁ, Eleni (rec.), Náboženství Mayů, Vesmír, 2019, vol. 98, s. 252-253. ISSN 0042-4544.

DIMELISOVÁ, Eleni,  Possibilities and limits in the management of mountain watersheds : Lessons from the Maya civilization from the Maya civilization, Land Use Policy, 2019, vol. 80, s. 415-423. ISSN 0264-8377.

DIMELISOVÁ, Eleni, Když džungle vydává své poklady: odhalování tajemství mayské předkolumbovské civilizace, Vesmír, 2019, vol. 98, s. 462-465. ISSN 0042-4544.

DIMELISOVÁ, Eleni. Mayské písmo. Vesmír. 2016, roč. 95, č. 12, s. 720-723.

DIMELISOVÁ, Eleni. (rec.). Chládek, S. Rituální jeskyně starých Mayů : Cesta za tajemstvím mayských podsvětních mýtů. Praha : Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2330-8. Dějiny a současnost. 2014, roč. 36, č. 9, s. 57. ISSN 0418-5129.

DIMELISOVÁ, E. 2014: Konce katunových period v mayském kalendáři. Diplomová práce. SIAS, FF UK. Vedoucí práce: Z. M. Kostićová.

DIMELISOVÁ, E. 2012: Mayský kalendář. Bakalářská práce. Ústav etnologie, FF UK. Vedoucí práce: Z. Korecká.

Disertační práce

Disertační práce: Ženy v mayské společnosti

Název v angličtině: Women in Maya Society

Školitel/ka: Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.

Téma dizertační práce bude zasvěceno ženám v mayské společnosti, a to především v předkolumbovské době. Práce se zaměřuje na postavení žen v mayské společnosti a jejich roli v procesu vytváření a modifikace mayské kultury.

Úvod > Lidé > Doktorandi > Eleni Dimelisová