Lenka Phillipová

E-mail: lenka.philippova@gmail.com

Studium: kombinované

Předpokládané ukončení studia: 2018

Vzdělání:

2004–2012 Husitská teologická fakulty Univerzity Karlovy v Praze, postgraduální studium, teologie.

1998–2004 Husitská teologická fakulty Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium, husitská teologie a religionistika.

Zahraniční pobyty:

2006–2007 Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Religionswissenschaft I

Konference:

2007 Konference International Conference Cyberspace 2007 (Rastafarians Online), 30.11.–1.12. 2007, Právnická fakulta MU, Brno.

2012 Konference Milenialismus. Očekávání konce světa v minulosti i v současnosti. (Millennial Aspects of the Rastafari Movement) 13.–14. 11. 2012, Husitská teologická fakulta UK, Praha

2014 Konference International Conference on Cyberspace 2014, Faculty of Law, Masaryk University, Brno., November 28–29, 2014,  (“Haitian Vodou Online: Can lwas dance in Cyberspace?”)

2018 Konference Género, política y religion en España e Iberoamérica: una perspektiva a largo plazo. Pořádaná 16. 2. 2018 Střediskem ibero-amerických studií a Departamento de Historia Contemporánea Universidad Autónoma de Madrid. Praha, 16. únor 2018. („Women in RastafarI: intersections of livity and research.“)

2019 Konference Islám a křesťanství: k poctě prof. L. Kropáčka, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 7. 3. 2019 (“Národ islámu: proroci a kazatelé černošského nacionalismu”).

2019 International conference Slavery, Religion, and Enlightenment, Faculty of Arts, Faculty of Humanities, Charles University, June 19–22, 2019. (“Legacies of he Enlightenment and Black Religions: Slavery, Race and Visions of Future  in the Segregation Era”)

 

Publikace:

PHILIPPOVÁ, L: „Garifunové – Indiáni černé Ameriky“ In: Dingir, č. 2, Praha, 2018, 68–69.

PHILIPPOVÁ, L (2019): “Iyaric: specifické kontexty rastafariánského jazyka”, In: Svět literatury, 2019, roč. 29, č. 60, s. 103–108. ISSN 0862–8440.

PHILIPPOVÁ, L. (2013): „Millennial Aspects of the Rastafari Movement“ In: Vojtíšek, Zdeněk et alii: Millennialism. Expecting the End of the World in the Past and Present. Praha: Dinger. s. 61–70. ISBN 978-80-86779-30-0.

PHILIPPOVÁ, L (2019): .„Národ islámu: proroci a kazatelé černošského nacionalismu” In: Islám a křesťanství : sborník k poctě Luboše Kropáčka, L. Marek, 2019, s. 97–118. ISBN 978-80- 87127-78-0.

PHILIPPOVÁ, L (2016): „Návraty oživlých mrtvol. Zombie v populární kultuře.“ In: Dingir, č. 4, Praha, 2016, 131–133.

PHILIPPOVÁ, L. (2004): Racionalita a výzkum náboženství. Diplomová práce. Katedra religionistiky. HTF UK. Vedoucé práce: J. Gebelt.

PHILIPPOVÁ, L (2015): „Vúdú online: Podoby haitského vúdú v kyberprostoru“ In: Dingir, č. 3, Praha, 2015, 97–98. ISSN 1212–1317.

Disertační práce: Rastafariáni – vliv Bible a křesťanství na vznik a podoby rastafariánství na Jamajce

Školitelka: Prof. Markéta Křížová, Ph.D.

Cílem práce je rozkrýt rovinu vztahu mezi rastafariánstvím a křesťanstvím a představit málo známý historický i současný náboženský kontext Jamajky, zejména pak afrojamajské křesťanství jako jeden ze zdrojů rastafariánství. Zaměřím se také na podoby vztahu rastů ke křesťanství a vztah církví k rastům a rastafariánství. Vzhledem k tomu, že rastafariánství není v české odborné literatuře takřka vůbec zpracováno, bude třeba jej zasadit do kontextu světového bádání.

Úvod > Lidé > Doktorandi > Lenka Phillipová