Michelle Leisky

E-mail: michelle@leisky.eu

Typ studia: prezenční

Předpokládané ukončení studia: 2018/2019

Vzdělání:

2011 – dosud Univerzita Karlova v Praze

Doktorské studium

Fakulta: Filozofická

Obor: Iberoamerikanistika

2003 – 2009 Univerzita Karlova v Praze

Magisterské studium

Fakulta: Filozofická

Obor: Hispanistika

2002 – 2009 Vysoká škola ekonomická

Magisterské studium

Fakulta: Mezinárodních vztahů

Obor: Mezinárodní vztahy

Zahraniční pobyty

2004 – 2005 Universitat de Valencia, Španělsko

Konference

2012 „Cosmovision of the Ancient Aztecs through Their Dance – Danza Azteca-Mexica“, konference Uninterlingua 2012, Universidad Internacional, Cuernavaca, Mexico

2013 „Hledání identity prostřednictvím původních tradic a umění: Aztécký tanec“, konference Revitalizace, zachování a utváření kulturní identity nativních amerických indiánů, FF UK, Praha

Publikace

ŘEŘICHOVÁ, M. 2006. Ekonomická integrace na Americkém kontinentě (NAFTA, FTAA). Bakalářské práce. FMV VŠE.

ŘEŘICHOVÁ, M. 2009. Jiné světy v románu Julia Cortázara. Diplomová práce. FF UK. Vedoucí práce: A. Housková.

ŘEŘICHOVÁ, M. 2009. Integración de América Latina. Diplomová práce. FMV VŠE.

Disertační práce

Disertační práce: Hnutí Mexicanidad ve Středním Mexiku

Název v angličtině: The Movement of Mexicanidad in Central Mexico

Školitelka: Doc. Markéta Křížová, Ph.D.

Disertační práce se věnuje tématu Mexicanidad ve Středním Mexiku, hnutí, jehož cílem je znovuoživení tradic, filosofie a kultury původních obyvatel současného Mexika. S různými proudy Mexicanidad se můžeme setkat na celém území Mexika a části Spojených států amerických, vzhledem však k možným regionálním odlišnostem se zaměřuji na oblast Středního Mexika, kde jsem žila. Jelikož toto hnutí není jen hnutím sociálním či kulturním, ale také duchovním, má významný dopad na současnou mexickou společnost. Setkávají se zde různé věkové a sociální vrstvy vedeny společnou touhou objevit pradávnou filosofii a rituály Mexika a stát se jejich součástí. Centrem hnutí Mexicanidad jsou skupiny, které se v prvé řadě věnují výuce a praktice aztéckého tance (Danza Azteca-Mexica), ale také návratu ke kořenům původních tradic a filosofie. Cílem disertační práce je zachytit současný obraz dávného aztéckého odkazu, tak jak je nyní praktikován tanečními skupinami, kalpulli, ale také se snažit kriticky zhodnotit do jaké míry se jedná o tradici zděděnou po předcích či o tradici nově vymyšlenou. Práce bude vycházet nejen z tištěných pramenů, ale také z ústního podání vedoucích tanečních skupin a zúčastněných stařešinů. Vzhledem k tomu, že Mexicanidad je hnutím spíše populárním, kde se zrcadlí myšlení a postoje indigenistické komunity, umožňuje nám také reflektovat sociální problémy současného Mexika.

Úvod > Lidé > Doktorandi > Michelle Leisky