Markéta Křížová

prof. Markéta Křížová, Ph.D.

Adresa

Středisko ibero-amerických studií
Voršilská 1
Místnost č. 411

Konzultační hodiny po domluvě emailem

Publikace

 • Křížová M.: Transferencias y detenciones intelectuales en el margen del mundo atlántico: Antropología americana en los Países Checos, comienzos del siglo XX. In Birle P., Carreras S., Paap I., Schmidt-Welle F.: Producción de saberes y transferencias culturales: América Latina en el contexto transregional. Madrid, Iberoamericana, 2023, s. • p. 217-245. ISBN 978-84-9192-190-5.
 • Křížová M.: ?Dónde estaba su hogar? Un migrante checo en México entre la Revolución y la Guerra Fría. Historia Mexicana, 2023, č. • no. 73, s. • p. 389-433. ISSN 0185-0172.
 • Křížová M.: Kolumbus optikou pěti století. In Borozan V.: Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes. Hradec Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2023, s. • p. 11-33. ISBN 978-80-87605-77-6.
 • Ira J., Janáč J., Daniel O., Křížová M., Masař T., Pešta M., Koura J., Rákosník J., Vojtěchovský O., Zdichynec J.: The European Experience: A Multi-Perspective History of Modern Europe, 1500-2000. Cambridge, UK, Open Book Publishers, 2023. 992 s. • p. ISBN 978-1-80064-870-8.
 • Křížová M.: Kolumbus a "české moře". In Borozan V.: Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes. Hradec Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2023, s. • p. 35-47. ISBN 978-80-87605-77-6.
 • Lomová O., Malečková J., Šima K., Sládek P., Perutka L., Křížová M., Jakoubek M., Koláček J., Ťupek P., Hesová Z., Ort J., Míčková D., Zemánek P., Milička J.: Setkávání kultur. Identity, ideologie, jazyky. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022. 296 s. • p. ISBN 978-80-7671-085-6.
 • Malečková J., Křížová M.: Central Europe and the Non-European World in the Long 19th Century. Berlin, Frank&Timme, 2022. 253 s. • p. ISBN 978-3-7329-0867-7.
 • Brenišínová M., Rywiková D., Panušková L., Modráková R., Křížová M., Králová J., Bueno A., Spalová B., Tesárek J., Charvátová K., Ranochová R.: (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers. Oxford, Archaeopress, 2022. 188 s. • p. ISBN 978-1-80327-324-2.
 • Křížová M.: L'explorateur tchèque Alberto Vojtěch Frič et ses efforts pour protéger les indigenes brésiliens au début du XXe siècle : essai d'histoire croisée. Brésil(s): Sciences humaines et sociales, 2022, č. • no. 21, s. • p. 1-22. ISSN 2257-0543.
 • Křížová M.: Curators, Objects and the Indigenous Agency. Reviews in Anthropology [online], 2021, č. • no. Neuveden. ISSN 1556-3014.
 • Křížová M.: Slavery and liberation seen from the margin of the Atlantic: Reflection of overseas colonization in the Book of Joseph (1783-1784). Litteraria Pragensia: Studies in Literature and Culture, 2021, č. • no. 31, s. • p. 100-126. ISSN 0862-8424.
 • Křížová M.: "Wild Chamacoco" and the Czechs: The Double-Edged Ethnographic Show of Vojtěch Frič, 1908-9. In Demski D., Czarnecka D.: Staged Otherness: Ethnic Shows in Central and Eastern Europe, 1850-1939. Budapešť, CEU Press, 2021, s. • p. 109-144. ISBN 978-963-386-439-5.
 • Křížová M.: Alois Richard Nykl, un arabista checo en Yucatán. LiminaR, 2020, č. • no. 18, s. • p. 211-220. ISSN 1665-8027.
 • Křížová M.: Botánica en las misiones jesuíticas de América española y el Pacífico y las contribuciones de jesuitas centroeuropeos, siglos XVII y XVIII. Ibero-Americana Pragensia, 2020, č. • no. 47, s. • p. 33-55. ISSN 0536-2520.
 • Křížová M.: Koloniální sny českých vlastenců. Vesmír, 2020, č. • no. 99, s. • p. 592-595. ISSN 0042-4544.
 • Křížová M.: Maroon Cosmopolitics: Personhood, Creativity and Incorporation. NWIG New West Indian Guide, 2020, č. • no. 94, s. • p. 194-195. ISSN 1382-2373.
 • Křížová M.: Trpěli strašně: Labradorští Inuité v Praze. Dějiny a současnost, 2020, č. • no. 42, s. • p. 14-16. ISSN 0418-5129.
 • Křížová M.: Krátkodobá migrace z českých zemí do Latinské Ameriky v 1. polovině 20. století: případová studie provázaných dějin. Český časopis historický, 2019, č. • no. 117, s. • p. 586-612. ISSN 0862-6111.
 • Křížová M., Winklerová D., Ženka J., Escalona Victoria J.: Alois Richard Nykl: Present-Day Mexico. Praha, Národní muzeum, 2019. 333 s. • p. ISBN 978-80-7036-607-3.
 • Křížová M.: České země v atlantickém prostoru : Limity a výzvy provázaných dějin. Dějiny a současnost, 2019, č. • no. 41, s. • p. 10-12. ISSN 0418-5129.
 • Křížová M.: Josef Polišenský and the Founding of Ibero-American Studies in Czechoslovakia. In Naumann K., Loschke T., Marung S., Middell M.: In Search of Other Worlds: Towards a Cross-Regional History of Area Studies. Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2019, s. • p. 129-166. ISBN 978-3-96023-054-0.
 • Křížová M.: "Retorno de la civilización" a Quiriguá : Arqueología maya y los juegos de poder y prestigio en Centroamérica en los siglos XIX y XX. EntreDiversidades, 2019, č. • no. 6, s. • p. 9-38. ISSN 2007-7610.
 • Křížová M.: Strava svinská, pokrm a dar Boží: Úvaha o kulturních transferech na okraji atlantického prostoru. Dějiny - teorie - kritika (History-Theory-Criticism.), 2019, č. • no. 16, s. • p. 49-67. ISSN 1214-7249.
 • Křížová M.: "The History of Human Stupidity": Vojtěch Frič and his Program of a Comparative Study of Religions. Ethnologia Actualis, 2018, č. • no. 18, s. • p. 42-67. ISSN 1339-7834.
 • Lomová O., Pelán J., Obstová Z., Flemrová A., Kalivodová E., Jeníková J., Křížová M., Grauová Š., Machová M., Poláková D., Březinová K., Šuman Z., Ébert-Zeminová C., Voldřichová - Beránková E.: Zrcadla a masky : Zamyšlení nad kulturní identitou v esejích z periferií i z center. Praha, FFUK, 2018. 200 s. • p. ISBN 978-80-7308-873-6.
 • Křížová M.: Indiáni, nebo Němci? Dilema brazilské společnosti na prahu 20. století a role Alberto Vojtěcha Friče. In Grauová Š., Jirásková A., Tichý M.: Brazílie v souvislostech. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2018, s. • p. 319-340. ISBN 978-80-7465-306-3.
 • Grauová Š., Tichý M., Buben R., Hricsina J., Binková S., Křížová M., Weissová L., Marešová J., Staněk K., Jirásková A.: Brazílie v souvislostech. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2018. 418 s. • p. ISBN 978-80-7465-306-3.
 • Křížová M.: Between "here" and "over there": Short-term and circular mobility from the Czech Lands to Latin America (1880s-1930s). The Hungarian historical review, 2018, č. • no. 7, s. • p. 191-218. ISSN 2063-8647.
 • Křížová M.: Afroameričané v USA: Od otroctví ke dnešku. In Kohnová J., Holubová B.: Válkám navzdory. Praha, Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 2018, s. • p. 112-128. ISBN 978-80-7290-995-7.
 • Křížová M., Slomek J.: "Dr. Čapek konečně odpověděl a chce smlouvat": Dopis Karla Čapka Joeovi Hlouchovi. Literární příloha ke Zprávám SBČ, 2018, č. • no. 33. ISSN 2533-4654.
 • Brenišínová M., Křížová M., Březinová K.: Dějiny umění Latinské Ameriky. Praha, Karolinum, 2018. 403 s. • p. ISBN 978-80-246-3175-2.
 • Křížová M.: Julius Nestler : Gymnaziální profesor na stopě Atlantidy. Marginalia historica, 2018, č. • no. 9, s. • p. 89-99. ISSN 1804-5367.
 • Křížová M.: Strýček z Ameriky: Návraty a kulturní transfery v letech 1880-1939. Vesmír, 2017, č. • no. 96, s. • p. 704-706. ISSN 0042-4544.
 • Křížová M.: To the Origins of American Archaeology in the Czech Lands: The Case of Julius Nestler. Ethnologia actualis, 2017, č. • no. 17, s. • p. 89-106. ISSN 1339-7834.
 • Křížová M.: Struktury, podoby a legitimita moci v andském regionu ve 14. století. In Beránek O., Cermanová P., Hrubý J.: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: Legitimita moci ve světě 14. století, Academia. Praha, Academia, 2017, s. • p. 764-784. ISBN 978-80-200-2738-2.
 • Křížová M.: Josef Polišenský y su concepto de la historia general. Ibero-Americana Pragensia, 2017, č. • no. 48, s. • p. 29-38. ISSN 0536-2520.
 • Křížová M.: Memorias de los viajes del trabajador moravo Matěj Poláček (1883-1975) por Argentina y Angola. In Opatrný J.: Las relaciones entre Europa central y América Latina: contextos históricos. Praha, Karolinum, 2017, s. • p. 67-77. ISBN 978-80-246-3553-8.
 • Křížová M.: Bartolomé de Las Casas (1484-1566) : Dobytí Ameriky a otázka lidské důstojnosti v evropském myšlení moderní doby. In Kovář M., Bárta M.: Lidé a dějiny: K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Praha, Academia, 2017, s. • p. 209-228. ISBN 978-80-200-2716-0.
 • Binková S., Křížová M.: Nový svět ve světle hmotné kultury českých zemí. In Bůžek V., Smíšek R.: Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. • p. 472-474. ISBN 978-80-7422-572-7.
 • Křížová M.: Into the unknown... : Central European resettlement to Argentina (1900-1938) as a case study of modern economic migrations. In Militello P., Nucifora M.: Frontiers, Migrations, Anchorings / Frontières, migrations, ancrages: Seminars and Thesis at the European Master Course TEMA European Territories in Catania (2011-2017). Palermo, New Digital Frontiers, 2017, s. • p. 137-147. ISBN 978-88-85812-04-8.
 • Kostičová Z., Křížová M.: Mocenské struktury na americkém kontinentě v předkolumbovské době. In Beránek O., Cermanová P., Hrubý J.: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: Legitimita moci ve světě 14. století. Praha, Academia, 2017, s. • p. 711-726. ISBN 978-80-200-2738-2.
 • Opatrný J., Křížová M., Vázquez Cienfuegos S., Hertl P., Lilón D., Charvátová A.: Vida y obra de Juan Bosch en el contexto de la historia de la República Dominicana. Praha, Vydavatelství Karolinum, 2017. 139 s. • p. ISBN 978-80-246-3533-0.
 • Křížová M.: Za velkou louži : Vzpomínky moravského dělníka Matěje Poláčka na Afriku a Jižní Ameriku. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 159 s. • p. ISBN 978-80-7422-507-9.
 • Křížová M.: Původní obyvatelé USA: snahy o řešení "indiánské otázky". In Kohnová J., Holubová B.: Demokracie versus identity. Praha, Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 2017, s. • p. 34-48. ISBN 978-80-7290-948-3.
 • Křížová M.: Las primeras impresiones del Nuevo Mundo: La isla Española en los reportes y cartas de jesuitas centroeuropeos. In Opatrný J.: Vida y obra de Juan Bosch en el contexto de la historia de la República Dominicana. Praha, Karolinum, 2017, s. • p. 27-37. ISBN 978-80-246-3533-0.
 • Binková S., Křížová M.: Cesty do zámoří nejen ve znamení kříže. In Bůžek V., Smíšek R.: Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. • p. 468-471. ISBN 978-80-7422-572-7.
 • Hojda Z., Křížová M.: Jen mě prosili, abych šel ven a zavolal na Božího syna, aby jim přivedl nějaké tuleně." : Grónská zkušenost misionářů obnovené Jednoty bratrské v 18. století. Historie - Otázky - Problémy, 2016, č. • no. 8, s. • p. 25-34. ISSN 1804-1132.
 • Křížová M.: Pavel Zavadil (ed.), Čeští jezuité objevují Nový svět: Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741), Praha 2015. Opera historica, 2016, č. • no. 17, s. • p. 288-291. ISSN 1805-790X.
 • Křížová M.: Iberoamerikanistika a její pozice v rámci Katedry etnografie a folkloristiky FF UK v 70. a 80. letech 20. století. In Etnologie v zúženém prostoru. Praha, Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2016, s. • p. 311-331. ISBN 978-80-88081-10-4.
 • Křížová M.: Creole Patriotism vs. Religious Enthusiasm in 19th century Caribbean: The case of Peter Blair. Dvacáté století / The Twentieth Century, 2016, č. • no. 8, s. • p. 146-161. ISSN 1803-750X.
 • Křížová M.: Meeting the other in the New World: Jesuit missionaries from Bohemian Province in America. Historie - Otázky - Problémy, 2016, č. • no. 8, s. • p. 35-46. ISSN 1804-1132.
 • Binková S., Křížová M.: Across the Ocean Sea. Dvacáté století / The Twentieth Century, 2016, č. • no. 8, s. • p. 10-18. ISSN 1803-750X.
 • Křížová M.: Julius Nestler and the "Nestler Collection" in the Náprstek Museum : Nationalism, Occultism and Entrepreneurship in the making of Americanist archaeology in Central Europe. Annals of the Náprstek Museum, 2016, č. • no. 37, s. • p. 17-32. ISSN 0231-844X.
 • Křížová M.: Na cestě k obecným dějinám : Josef Polišenský (1915-2001). Český časopis historický, 2016, č. • no. 114, s. • p. 446-466. ISSN 0862-6111.
 • Křížová M., Binková S.: Ir más allá... : Fuentes bohemicales para el estudio comparativo de la expansión colonial española en la temprana Edad Moderna. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2016. 246 s. • p. ISBN 978-80-246-2928-5.
 • Křížová M.: "Stadt auf dem Berg". Missionen der Brüder-Unität in der vergleichenden Perspektive. Unitas Fratrum: Zeitschrift für Geschichte und Gegenwartsfragen der Brüdergemeine, 2016, č. • no. 38, s. • p. 75-94. ISSN 0344-9254.
 • Křížová M.: De guerrileros guerrilleros feroces a indios miserables: Transformación de los 'mosquitos' dentro del discurso colonial y postcolonial sobre la Costa de Mosquitia, siglos XVII al XIX. In Vázquez Cienfuegos S.: Poder y conflictividad social en América Latina. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. • p. 101-114. ISBN 978-80-246-3166-0.
 • Křížová M.: Iberoamerikanische Studien in der Tschechoslowakei zur Zeit des Kalten Kriegs. In Březinová K., Manke A.: Kleinstaaten im Kalten Krieg: Kulturelle, politische, militärische und wirtschaftliche Wechselbeziehungen zwischen Europa und Lateinamerika. Bielefeld, Transcript, 2016, s. • p. 61-82. ISBN 978-3-8376-3526-3.
 • Křížová M., Březinová K.: Borders in the Americas. Central European Journal of International & Security Studies, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 6-8. ISSN 1802-548X.
 • Křížová M.: Kulturní transfery (nejen) na koloniální hranici Nového světa. Dějiny - teorie - kritika (History-Theory-Criticism.), 2015, č. • no. 10, s. • p. 288-310. ISSN 1214-7249.
 • Křížová M.: Ivo T. Budil, Úsvit rasismu, Praha 2013. Český časopis historický, 2015, č. • no. 113, s. • p. 511-514. ISSN 0862-6111.
 • Křížová M.: Střet kultur. In Historická kniha mého srdce. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, s. • p. 39-48. ISBN 978-80-7325-354-7.
 • Křížová M.: Reyes, emprendedores, misioneros : Rivalidad imperial y sincretismo colonial en la Costa de Mosquitia, siglo XIX. Praha, Karolinum, 2015. 303 s. • p. ISBN 978-80-246-3094-6.
 • Křížová M.: Problem of (proto)National/Ethnic/Regional Identities of Jesuit Missionaries from Central Europe in America. Leipzig, Universität Leipzig, Centre for Area Studies, 2015. 33 s. • p. ISBN 978-3-86583-955-8.
 • Křížová M.: Iveta Nakládalová (ed.), Religion in Utopia: From More to the Enlightenment, Sankt Augustin 2013. Acta Comeniana, 2014, č. • no. 52, s. • p. 193-195. ISSN 0231-5955.
 • Křížová M.: Not Exactly the Other? Africans in Late Colonial and Early Independence Identity Discourse in Spanish America. In Masks of Identity: Representing and Performing Otherness in Latin America. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. • p. 145-165. ISBN 978-1-4438-5701-7.
 • Křížová M.: Christian Georg Andreas Oldendorp y los debates acerca de la esclavitud caribeňa en el siglo XVIII. Ibero-Americana Pragensia, 2014, č. • no. Suppl. 35, s. • p. 355-367. ISSN 0536-2520.
 • Křížová M.: Rasa. In Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, Scriptorium, 2014, s. • p. 220-229. ISBN 978-80-87271-87-2.
 • Křížová M.: Africké dědictví v argentinské společnosti a kultuře. In Argentina napříč obory: Současné pohledy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. • p. 219-241. ISBN 978-80-244-4379-9.
 • Křížová M.: The Moravian Church and the Society of Jesus: American mission and American utopia in the age of confessionalization. Journal of Moravian History, 2013, č. • no. 13, s. • p. 197-226. ISSN 1933-6632.
 • Křížová M.: Misiones jesuitas y la imagen de América en Europa en los siglos XVII y XVIII. In von der Walde Moheno L., Reinoso Ingliso M.: Virreinnatos II. México, D.F., Grupo Destiempos, 2013, s. • p. 120-138. ISBN 978-607-9130-21-3.
 • Křížová M.: Costa de Mosquitia en el contexto de la historia caribeña. Ibero-Americana Pragensia, 2013, č. • no. 2012, s. • p. 149-162. ISSN 0536-2520.
 • Křížová M.: Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 352 s. • p. ISBN 978-80-7422-236-8.
 • Křížová M.: Costa de Mosquitia: En la encrucijada de los procesos atlánticos y las ambiciones locales. Anuario de estudios atlánticos, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 139-173. ISSN 0570-4065.
 • Křížová M.: Odkaz otroctví a problematika 'rasy' v národním diskursu Brazílie. In Opatrný J., Pelant M.: Brasil Plural: 1. kolokvium brazilských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013, s. • p. 108-119. ISBN 978-80-7308-489-9.
 • Křížová M.: Přelom století v hispánské Americe: Kdo jsme, odkud pocházíme, kam směřujeme? In Housková A., Svatoň V.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 163-179. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Křížová M.: Pobřeží Moskytů jako příklad kulturní synkreze vzešlé z kolonialismu. Ethnologia Actualis Slovaca, 2012, č. • no. 12, s. • p. 111-140. ISSN 1336-569X.
 • Křížová M.: Jamajka. Praha, Libri, 2012. 103 s. • p. ISBN 978-80-7277-499-9.
 • Křížová M.: Misijní činnost obnovené Jednoty bratrské v Novém světě. Vlastivědný sborník Novojičínska, 2012, č. • no. 62, s. • p. 35-46. ISSN 1214-8032.
 • Křížová M.: Kolaps indiánských říší? In Bárta M., Kovář M.: Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha, Academia, 2011, s. • p. 345-376. ISBN 978-80-200-2036-9.
 • Křížová M.: Mayové : Víc než záhady dávné civilizace. Praha, Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2011. 135 s. • p. ISBN 978-80-86493-25-1.
 • Křížová M., Květinová S., Kostićová Z.: Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky. Praha, XYZ, 2011. 267 s. • p. ISBN 978-80-7388-467-3.
 • Bárta M., Kovář M., Svoboda J., Turek J., Danielisová A., Militký J., Neustupný E., Charvát P., Janák J., Maršálek J., Musil J., Lutovský M., Čornej P., Křížová M.: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur : minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha, Academia, 2011. 814 s. • p. ISBN 978-80-200-2036-9.
 • Křížová M.: Pohrdaný a potřebný, náš a jiný: Nový svět v evropském myšlení moderní doby. In Petříček M.: Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie. Praha, Herrman & synové, 2011, s. • p. 115-123. ISBN 978-80-87054-28-4.
 • Křížová M.: Buscar a Dios en el fin del mundo: los jesuitas de Provincia de Bohemia. Ibero-Americana Pragensia, 2011, č. • no. Neuveden, s. • p. 79-93. ISSN 0536-2520.
 • Křížová M.: Nikaragua. Praha, Libri, 2011. 137 s. • p. ISBN 978-80-7277-484-5.
 • Křížová M.: Ulbrecht, Siegfried und Helena Ulbrechtová (Hrsg.): Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Aspekte, Prag/ Dresden 2009. Comparativ, 2010, č. • no. 20, s. • p. 135-137. ISSN 0940-3566.
 • Křížová M., Mareci Sabol H., Massé A.: Multiple and Hybrid Identities: Inspirations for Further Research into Cultural Contact and Cultural Change. In Klusáková L., Ira J., Kalivodová E., Moll M., et al.: Crossing Frontiers, Resisting Identities. Pisa, Edizioni Plus - Pisa University Press, 2010, s. • p. 33-55. ISBN 978-88-8492-737-8.
 • Kalivodová E., Klusáková L., Křížová M., Kowalská E., Teulieres L.: Discriminating Borders and Intolerant Identities. In Klusáková L., Moll M., Ira J., Kalivodová E., et al.: Crossing Frontiers, Resisting Identities. Pisa, Edizioni Plus-Pisa University Press, 2010, s. • p. 335-341. ISBN 978-88-8492-737-8.
 • Křížová M.: Edita Štěříková, Jak potůček v jezeře: Moravané v obnovené Jednotě bratrské v 18. století, Praha 2009. Acta Comeniana, 2010, č. • no. 24, s. • p. 216-219. ISSN 0231-5955.
 • Křížová M., Belucz D.: Církve a mexický stát v 19. a 20. století. In Hingarová V., Květinová S., Eichlová Ördöghová G.: Mexiko – 200 let nezávislosti. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2010, s. • p. 47-67. ISBN 978-80-87378-48-9.
 • Křížová M.: Dominikánská republika. Praha, LIBRI, 2010. 123 s. • p. ISBN 978-80-7277-352-7.
 • Křížová M.: Utopías esclavistas de América colonial. Ibero-Americana Pragensia, 2010, č. • no. 42, s. • p. 107-131. ISSN 0536-2520.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Vyučované předměty

Úvod > Lidé > Akademický sbor > Markéta Křížová