Maroš Timko

Odborné zaměření: dějiny Československa ve 20. století, československo-španělské vztahy, komparativní výzkum španělského komunistického exilu v ČSR a českého a slovenského exilu ve frankistickém Španělsku.

Vzdělání

 • 2011–2014: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Historie – Evropská studia (Bc. studium), Bakalářska práce: Luis Buñuel a Španielsko v tridsiatych rokoch
 • 2014–2017: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky (NMgr. studium), Diplomová práce: Španielska občianska vojna a Slovensko (1936-1939)
 • 2017–2022: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Iberoamerikanistika (Ph.D. studium), Disertační práce: Československo-španielske vzťahy (1918-1977)

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2015: Zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+, Španělsko, Universidad de Santiago de Compostela, 1 semestr
 • 2016–2017: Zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+, Rakousko, Universität Graz, 1 semestr
 • 2019: Zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+, Španělsko, Universidad Autónoma de Madrid, 1 semestr

Výzkumné projekty

 • 2014: Hlavní řešitel Vnitřního grantu Filozofické fakulty UK, název projektu: „Kríza „Estraperlo“ ako začiatok konca Druhej španielskej republiky?
 • 2019: Hlavní řešitel GAUK 2019, název projektu: „Od Gottwalda k Francovi. Český a slovenský povojnový exil vo frankistickom Španielsku

 Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • „La guerra civil española y Checoslovaquia: La reflexión literaria eslovaca del conflicto español (1936-1939)“ na konferenci „Cien años de relaciones entre Checoslovaquia/República Checa y el mundo hispánico/lusobrasileño“, Středisko iberoamerických studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 27.04.2018
 • „Los voluntarios checoslovacos en el bando sublevado durante la Guerra Civil en España“ na konferenci „Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras“, Středisko ibero-amerických studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 06.09-07.09.2018.
 • „Con la maleta hecha“: el exilio comunista español y su reflexión de la realidad checoslovaca“ na konferenci „I Congreso Internacional: El Exilio Republicano Extremeño, ochenta años después (Homenaje a Gregorio Torres Nebrera)“, Universidad de Extremadura, Cáceres, Španělsko, 13.06-14.06.2019.
 • „La causa común cristiana: el exilio checo y eslovaco y su reflexión de la España franquista“ na konferenci „Cien años de las relaciones diplomáticas checo-españolas”, Středisko ibero-amerických studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 18.10.2019
 • „Los refugiados políticos republicanos en Checoslovaquia“, na konferenci „Seminario para conmemorar el centenario de las relaciones diplomáticas entre Chequia y España“, Escuela Diplomática de España, Madrid, 04.12.2019

Publikační činnost

 • TIMKO, Maroš(E)straperlo: začiatok konca Druhej španielskej republiky? Príklad korupcie vo vrcholnej politike a komparácia reflexie krízy v Madride a Astúrii, in: Dvacáté století, č. 1, roč. 7, 2015, p. 56-76.
 • TIMKO, MarošLos voluntarios checoslovacos en el bando sublevado durante la Guerra Civil en España, in: OPATRNÝ, Josef (ed.). Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 51). Praha, Vydavatelství Karolinum 2019, p. 93-108.
 • TIMKO, MarošMonarchia, anarchia, Franco. Medzivojnové Španielsko a španielska občianska vojna, in: DRÁBIK Jakub, KOVÁŘ Martin a PADEVĚT Jiří (eds.). Od bouře k bouři: Československo, Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami (1918–1938/39). Praha: Nakladatelství Academia, 2020 (v tisku).

Disertační práce

 • Czechoslovak-Spanish relations (1918-1977)
Úvod > Maroš Timko