Michelle Leisky

e-mail: michelle@leisky.eu

Disertační práce

Disertační práce: Hnutí Mexicanidad ve Středním Mexiku

Název v angličtině: The Movement of Mexicanidad in Central Mexico

Školitelka: Doc. Markéta Křížová, Ph.D.

Rok absolvování: 2022

Disertační práce se věnuje tématu Mexicanidad ve Středním Mexiku, hnutí, jehož cílem je znovuoživení tradic, filosofie a kultury původních obyvatel současného Mexika. S různými proudy Mexicanidad se můžeme setkat na celém území Mexika a části Spojených států amerických, vzhledem však k možným regionálním odlišnostem se zaměřuji na oblast Středního Mexika, kde jsem žila. Jelikož toto hnutí není jen hnutím sociálním či kulturním, ale také duchovním, má významný dopad na současnou mexickou společnost. Setkávají se zde různé věkové a sociální vrstvy vedeny společnou touhou objevit pradávnou filosofii a rituály Mexika a stát se jejich součástí. Centrem hnutí Mexicanidad jsou skupiny, které se v prvé řadě věnují výuce a praktice aztéckého tance (Danza Azteca-Mexica), ale také návratu ke kořenům původních tradic a filosofie. Cílem disertační práce je zachytit současný obraz dávného aztéckého odkazu, tak jak je nyní praktikován tanečními skupinami, kalpulli, ale také se snažit kriticky zhodnotit do jaké míry se jedná o tradici zděděnou po předcích či o tradici nově vymyšlenou. Práce bude vycházet nejen z tištěných pramenů, ale také z ústního podání vedoucích tanečních skupin a zúčastněných stařešinů. Vzhledem k tomu, že Mexicanidad je hnutím spíše populárním, kde se zrcadlí myšlení a postoje indigenistické komunity, umožňuje nám také reflektovat sociální problémy současného Mexika.

Úvod > Michelle Leisky