Kde publikovat?

„Publish or Perish“  – Publikuj nebo zhyň

Toto anglické motto zatím ještě úplně neplatí na české akademické půdě, ale na řadě zahraničních univerzitách je tomu tak.

Kdo se chce udržet v akademické obci, musí pravidelně publikovat. Je nepsaným pravidlem, že všichni doktorandi musí publikovat, realita je však jiná. Kolik musí doktorand mít publikací není stanoveno, když odevzdává disertaci, její výstupy musí však být publikované. Od zavedení kreditního systému doktorandském studiu v roce 2010 mohou studenti získat spoustu kreditů za své publikační aktivity.

Kde lze publikovat:

Časopis Ibero-Americana Pragensia

 • Recenzovaný časopis SIAS psaný ve španělštině, angličtině a portugalštině.

 • Vychází 2x ročně.

 • Publikujte výsledky závěrečných prací, výstupy z disertace, recenze a zprávy z konferencí.

 • Kontaktní osoba: Monika Brenišínová

Časopisy vydávané v ČR, v nichž lze prezentovat výsledky bádání k dějinám Latinské Ameriky

Historie

Český časopis historický

Folia Historica Bohemica

Moderní dějiny

Opuscula historiae artium

Archeologické rozhledy

 • recenzovaný časopis
 • starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy
 • původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.
 • databáze Web of Science,  SCOPUS, ERIH PLUS
 • http://www.arup.cas.cz/?p=807

Theatrum Historiae

Historie – umění

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

 • současné vizuální umění v širším kulturním  a  teoretickém  kontextu
 • dvakrát  ročně  a publikuje odborné studie i recenze
 • databáze ERIH PLUS
 • http://vvp.avu.cz/sesit
 • ISSN: 1802-8918.

Umění

 • dvouměsíčník, Ústavu dějin umění AV
 • recenzované periodikum
 • i v němčině a angličtině
 • databáze Web  of  Science  (ISI  Web  of  Knowledge), Scopus, EBSCO, ART bibliographies Modern, Design and Applied Arts Index, ERIH
 • http://www.umeni-art.cz/cz/default.aspx
 • ISSN: 0049 – 5123.

Etnografie

Český lid

 • 4x ročně, Etnologický ústav Akademie věd České republiky
 • recenzované periodikum
 • i v angličtině
 • databáze Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS
 •  http://ceskylid.avcr.cz/
 • ISSN: 0009-0794.

Časopisy z dalších oborů

Religio: Revue pro religionistiku

 • 2x ročně, Česká společnost pro religionistiku
 • recenzované periodikum
 • i v angličtině
 • databáze Scopus, ERIH
 • http://www.casr.cz/religio.php
 • ISSN: 2336-4475 (elektronická verze) 1210-3640 (tištěná).

Politická ekonomie

 • 8x ročně, Vysoká škola ekonomická
 • recenzované periodikum
 • patrně pouze česky
 • databáze Scopus, EconLit, RePEc, a Thomson Reuters: Social Sciences Citation Index
 • https://www.vse.cz/polek/
 • ISSN: 2336-8225 (elektronická verze) 0032-3233 (tištěná).

Mezinárodní vztahy

 • 4x ročně, Ústav mezinárodních vztahů
 • recenzované periodikum
 • patrně pouze česky
 • databáze Scopus, ERIH plus
 • https://mv.iir.cz/
 • ISSN: 0323-1844.

Seznam časopisů v databázi Scopus z Mexika

America Latina en la Historia Económica

 • 3x ročně, Instituto MORA – prestižní instituce zabývající se historií a mezinárodními vztahy
 • recenzované periodikum
 • i v angličtině, španělštině, portugalštině, francouzštině
 • databáze Scopus, Scimago, SciELO, EconLit, DOAJ, HAPI, Redalyc
 • http://alhe.mora.edu.mx
 • ISSN: 2007-3496 (elektronická verze), 1405-2253 (tištěná).

Historia Mexicana

 • Šedesátiletá tradice a jedna z nejprestižnějších institucí v Mexiku.
 • 4x ročně, Colégio de México
 • recenzované periodikum
 • primárně ve španělštině, anglicky raději prověřit u redakce
 • databáze Scopus, Web of Science, JSTOR, CLASE, SCIELO, REDALYC, DIALNET, EBSCO, Handbook of Latin American Studies a LATINDEX
 • http://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM
 • ISSN: 2448-6531 (elektronická verze), 0185-0172 (tištěná).

Investigaciones Geográficas

Papeles de Población

Tzintzun

 • 2x ročně, Instituto de Investigaciones Históricas, UMSNH
 • recenzované periodikum
 • ve španělštině
 • databáze Scopus, Redalyc, SciELO, CONACYT
 • http://tzintzun.iih.umich.mx/index.html
 • ISSN: 2007-963X (elektronická verze), 1870-719X (tištěná).

 

Úvod > Pro doktorand(k)y > Kde publikovat?